Ocena budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Krakowa w latach 2014-2016 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp……….4

Rozdział I
Samorząd terytorialny w Polsce

1.1. Istota i geneza samorządu terytorialnego w Polsce……….6
1.2. Organizacja samorządu terytorialnego……….9
1.3. Zadania samorządu terytorialnego……….12
1.4. Nadzór nad samorządem terytorialnym……….17

Rozdział II
Budżet jednostki samorządu terytorialnego

2.1. Istota budżetu samorządowego……….19
2.2. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego……….23
2.3. Procedura tworzenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego……….27
2.4. Równowaga budżetowa……….30

Rozdział III
Budżet Miasta Krakowa

3.1. Charakterystyka Miasta Krakowa……….34
3.2. Realizacja budżetu za 2014 rok……….36
3.3. Wykonanie budżetu za 2015 rok……….41
3.4. Kierunki rozwoju Miasta Krakowa w roku 2016……….45

Zakończenie……….52
Bibliografia……….54
Wykaz aktów prawnych……….55
Spis rysunków, schematów, tabel, wykresów……….56
Spis załączników……….57

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie