Praca zawodowa kobiet, a jakość ich małżeństwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp……….3

Rozdział I
Teoretyczne podstawy problematyki badawczej

1. Jakość małżeństwa……….4
1.1 Pojęcie małżeństwa……….4
1.2 Historia małżeństwa……….9
1.3 Współczesne małżeństwo……….16
2. Aktywność zawodowa kobiet……….20
2.1 Ujęcie historyczne……….20

Rozdział II
Metodologia badań własnych.

1. Cel badań……….26
2. Problem badawczy……….26
3. Hipotezy……….27
4. Metody i techniki badawcze……….27
5. Charakterystyka badanej grupy……….28
6. Procedura przeprowadzenia badania……….28

Rozdział III
Wyniki badań własnych……….29

Rozdział IV
Dyskusja i interpretacja wyników……….44

Aneks……….46

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie