Zewnetrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa – faktoring.Wstęp

Rozdzial I.
Źródła finansowania przedsiębiorstwa

1.1.Istota finansów przedsiębiorstwa
1.2.Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstwa
1.2.1. Znaczenie struktury organizacyjno- prawnej przedsiębiorstwa
1.2.2. Przedsiębiorstwa wlasnosci indywidualnej i spółki cywilne
1.2.3. Spólki handlowe kapitalowe
1.3.Sposoby pozyskiwania kapitału z zewnatrz

Rozdzial II.
Faktoring

2.1.Geneza i rozwój faktoringu
2.2.Charakter prawny transakcji faktoringu
2.3.Rodzaje faktoringu w praktyce gospodarczej
2.3.1. Klasyfikacja faktoringu z perspektywy umiejscowienia ryzyka
2.3.1. Faktoring w szczególnych postaciach

Rozdzial III.
Analiza oplacalnosci faktoringu jako formy finansowania

3.1.Faktoring jako jedna metod pozyskiwania kapitału
3.2.Kredyt a faktoring
3.3.Potrzeba korzystania z faktoringu a jego negatywne cechy
3.4.Zasady postępowania przy zawieraniu umowy faktoringowej
3.5.Tresc umowy faktoringowej
3.6.Funkcjonowanie umów w praktyce gospodarczej

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>