Outsourcing marketingowy na przykładzie firmy branzy FMCG.


Wstęp

Rozdzial 1.
Outsourcing w świetle literatury

1.1.Istota i zadania outsourcingu
1.2.Rodzaje i koncepcie outsourcingu
1.3.Proces ogólny outsourcingu

Rozdzial 2.
Outsourcing w marketingu

2.1.Strategia marketingowa a ogólna strategia przedsiębiorstwa
2.2.Marketing – mix
2.3.Rodzaje strategii marketingowych
2.4.Proces formulowania strategii marketingu
2.5.Istota outsourcingu marketingowego

Rozdzial 3.
Charakterystyka firmy branzy fmcg

3.1.Charakterystyka branzy fmcg
3.2.Charakterystyka firmy fmcg
3.2.1. Informacje ogólne o firmie ‚XYZ’ S.A
3.2.2. Marketing w firmie XYZ S.A
3.2.3. Outsourcing w firmie XYZ S.A
3.3.Analiza otoczenia konkurencyjnego
3.4.Analiza SWOT

Rozdzial 4.
Projekt outsourcingu marketingu w firmie branzy fmcg

4.1.Sformulowanie zadania projektowego
4.2.Dobór firmy outsourcingowej
4.3.Model współpracy z firma outsourcingowa
4.4.Projekt akcji marketingowej dla firmy branzy fmcg
4.5.Harmonogram wdrozenia rozwiazania projektowego

Rozdzial 5.
Ocena ekonomiczna rozwiazania projektowego

5.1.Naklady na outsourcing marketingowy w firmie branzy fmcg
5.2.Efekty z outsourcingu marketingowego w firmie branzy fmcg

Podsumowanie i wnioski koncowe


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>