Źródła finansowania w procesie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem 4.48/5 (29)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………5

Rozdział 1
Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie rozwoju

1.1 Małe i średnie przedsiębiorstwa………. 7
1.2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw ………11
1.2.1. Czynniki rozwoju małych i średnich podmiotów gospodarczych w Polsce………. 11
1.2.2. Bariery i trudności prowadzenia przedsiębiorstwa z sektora MSP w Polsce………. 13
1.3. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w kształtowaniu gospodarki………. 17


Rozdział 2

Źródła finansowania kapitału własnego.

2.1. Samofinansowanie ………24
2.2. Venture Capital……… 25
2.3. Emisja akcji na rynku kapitałowym ………29


Rozdział 3
Źródła finansowania kapitału obcego.

3.1. Kredyty Bankowe ………32
3.2. Fundusze pożyczkowe ………37
3.3 Fundusze Unijne……… 39
3.4 Faktoring ………46
3.5. Franczyza ………51
3.6. Pomoc publiczna dla sektora MSP……… 57
3.7. Emisja obligacji ………59
3.8. Leasing ………60


Rozdział 4
Źródła finansowania działalności w badanym przedsiębiorstwie

4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa………. 65
4.1.1. Zakres działalności………. 69
4.1.2. Analiza struktury źródeł finansowania działalności………. 76
4.2. Metodyka badawcza………. 79
4.2.1. Przebieg procesu badawczego………. 79
4.2.2. Wyniki badań………. 81


Wnioski końcowe……… 85
Bibliografia……… 87
Spis tabel……… 90
Spis wykresów………91
Spis rysunków……… 91

Opis zawartości pracy:Temat pracy jest ściśle związany z szerokim wachlarzem dostępnych źródeł finansowania.
Począwszy od najprostszych metod jakimi są finansowanie z zatrzymanego zysku lub odpisy amortyzacyjne, a skończywszy na dotacjach unijnych czy też emisji akcji na giełdzie.

W pierwszym rozdziale następuje wprowadzenie w sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Na podstawie przeglądu literatury przedstawionych zostaje kilka sposobów klasyfikacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, czynniki oraz bariery rozwoju, a także rola małych i średnich przedsiębiorstw w kształtowaniu gospodarki.

Rozdział drugi opisuje źródła finansowania kapitału własnego, wśród których można wymienić samofinansowanie, Venture Capital oraz emisję akcji na rynku kapitałowym.

W rozdziale trzecim opisane zostały źródła finansowania kapitału obcego, gdzie opisano kredyty bankowe, fundusze pożyczkowe, fundusze unijne, faktoring, franczyzę,
pomoc publiczną dla sektora MSP, emisję obligacji i leasing.

Rozdział czwarty stanowi część badawczą, przedstawiającą charakterystykę Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego T-tel. Zaprezentowano analizę struktury źródeł finansowania firmy wraz z wynikami przeprowadzonych badań, oraz propozycjami na przyszłość.
Wykorzystana w trakcie pisania pracy wiedza teoretyczna oraz wnioski
z przeprowadzonej analizy uświadamiają, jak ważnym elementem wpływającym na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jest odpowiedni dobór źródeł finansowania. Dobrze zarządzający finansami przedsiębiorca, ma dużo większe szansę na odniesienie sukcesu w świecie biznesu.Oceń