Faktoring atrakcyjnym sposobem na poprawę sytuacji ekonomicznej na przykładzie przedsiębiorstwa z sektora MSP 4.48/5 (23)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……… 2

Rozdział I
Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej

1.1. Pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, sektora MSP……… 4
1.2. Źródła finansowania MSP w Polsce……… 6
1.3. Geneza, pojęcie i podmioty faktoringu……… 11
1.4. Funkcje faktoringu ………13
1.5. Umowa faktoringu ………15
1.6. Uregulowania prawne faktoringu ………18


Rozdział II
Istota faktoringu

2.1. Płynność finansowa ………19
2.2. Luka finansowa ………22
2.3. Rodzaje faktoringu ………25
2.4. Koszt faktoringu ………28
2.5. Wady i zalety faktoringu ………30
2.5.1. Wady faktoringu ………30
2.5.2. Zalety faktoringu ………31
2.6 Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy faktoringu ………32


Rozdział III
Faktoring a rozwój przedsiębiorstwa na przykładzie podmiotu z sektora msp – studium przypadku

3.1. Profil przedsiębiorstwa……… 35
3.2. Wybór źródła finansowania ………39
3.3. Umowa faktoringu ………41
3.4. Efekty zastosowania faktoringu ………46


Zakończenie ………52
Bibliografia ………54
Książki ………54
kty prawne ………55
Strony internetowe……… 56

Oceń