Leasing jako alternatywne źródło finansowania działalności gospodarczej na podstawie przedsiębiorstwa usługowego. 4.74/5 (27)

5 marca 2019 Off Przez administrator

Wstęp……….3

Rozdział I
Źródła finansowania działalności gospodarczej

1. Kapitały własne ……….7
2. Finansowanie obce………. 9
2.1. Kredyty ……….11
2.2. Leasing ……….13
2.3. Obligacje………. 14
2.4. Faktoring………. 15


Rozdział II
Istota i rodzaje leasingu

1. Pojęcie i geneza leasingu………. 19
2. Rodzaje leasingu i ich charakterystyka ……….22
3. Leasing w świetle prawa podatkowego ……….24


Rozdział III
Leasing a kredyt bankowy

1. Analiza oferty firm leasingowych………. 29
1.1. Zmiany w czasie trwania umowy leasingowej………. 33
1.2. Konsekwencje wypowiedzenia umowy leasingowej ……….35
2. Kredyt bankowy jako źródło finansowania firmy………. 37
3. Symulacja porównawcza opłacalności leasingu i kredytu bankowego ……….40
3.1. Ocena zdolności kredytowej klienta………. 42
4. Wady i zalety leasingu………. 46


Zakończenie i wnioski ……….48
Bibliografia ……….49
Spis źródeł prawa………. 50
Spis schematów i wykresów………. 50


Oceń