Kategoria: Faktoring Outsourcing

Prace z dziedziny Faktoring Outsourcing. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Faktoring, jako źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 4.3/5 (27)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rozwój przedsiębiorstwa we wspólczesnej gospodarce 1.1 Istota oraz struktura kapitału finansujacego dzialalnosc podmiotów gospodarczych 1.1.1. Glówne źródła pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie 1.1.2.Kapital wlasny 1.1.3. Kapital obcy 1.2 Charakterystyka dominujacych form finansowania zewnetrznego w przedsiębiorstwach 1.2.1. Finansowanie dlugoterminowe…

Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstwa 4.29/5 (21)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I. Istota faktoringu 1.1. Geneza faktoringu……….7 1.2. Pojęcie faktoringu……….8 1.3. Przedmiot faktoringu……….9 1.4. Podmioty transakcji faktoringowej……….11 1.5. Regulacje prawne……….11 1.6. ROdzaje i formy faktoringu……….13 Rozdział II. Rynek faktoringowy 2.1. Faktoring na Swiecie……….18 2.2. Faktoring w Polsce……….22 2.3. Zagrozenia…

Analiza zastosowania faktoringu 4.38/5 (21)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Istota i funkcje faktoringu w gospodarce 1.1 Definicja i funkcje faktoringu 1.2 Rys historyczny faktoringu 1.3 Formy faktoringu 1.4 Aspekty prawne faktoringu Rozdział II. Zastosowanie i rozwój faktoringu w życiu gospodarczym 2.1 Rozwój faktoringu w Polsce 2.2…

Problematyka finansowania nowo powstajacych spółek kapitalowych o niewielkiej kapitalizacji przez kapital podwyzszonego ryzyka 4.45/5 (22)

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I. Podstawy gospodarki finansowej spółki 1.1. Wybrane zagadnienia spółek kapitalowych……….. 6 1.2. Pojęcie i formy finansowania……….. 11 1.3. Klasyfikacja zródel finansowania ………..12 Rozdział II. Wybrane formy finansowania spółek 2.1. Kredyt bankowy ………..22 2.2. Leasing ………..28 2.3. Factoring…

Outsourcing jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem. 4.53/5 (19)

Przez administrator

Streszczenie…………5 Wstęp………… 7 Rozdział 1. Teoretyczne aspekty outsourcingu 1.1. Geneza i pojecie outsourcingu………… 8 1.2. Rodzaje outsourcingu………… 12 1.3. Ekonomiczny aspekt outsourcingu………… 17 Rozdział 2. Praktyczne zastosowanie outsourcingu 2.1. Obszary stosowania outsourcingu …………21 2.2. Cele i motywy stosowania outsourcingu …………26…

Factoring jako krótkoterminowa forma finansowania działalności przedsiębiorstwa XYZ S.A. 4.44/5 (25)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Charakterystyka factoringu 1.1.Geneza i pojecie factoringu 1.2.Podmioty i przedmiot factoringu 1.3.Funkcje factoringu 1.4.Umowa factoringowa 1.5.Strony umowy factoringu 1.6.Charakterystyka rynku factoringu w Polsce i na swiecie Rozdział II Znaczenie factoringu jako formy finansowania działalności przedsiębiorstwa 2.1. Rodzaje factoringu…

Outsourcing w hotelarstwie 4.44/5 (16)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1. Outsourcing i jego miejsce w hotelarstwie 1.1. Tresc i zakres pojęcia outsourcing…………6 1.2. Przyczyna rozwoju outsourcingu na swiecie i w Polsce…………8 1.3. Dzialy struktury hotelowej, w jakich moze wystepowac outsourcing…………10 Rozdział 2. Outsourcing hotelarstwa w praktyce 2.1.…

Outsourcing jako nowoczesna forma optymalizacji kosztów pracy 3/5 (1)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Wynagrodzenie oraz jego determinanty. 1.1. Definicja wynagrodzenia ……….7 1.2. Klasyfikacja wynagrodzen. System i struktury……….. 12 1.3. Skladniki systemu placowego………. 17 Rozdział 2 Koszty pracy ponoszone przez pracodawce z tytułu zatrudnienia. 2.1. Definicja kosztów pracy………. 24 2.2 Skladniki…

Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania. 4.28/5 (46)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Pojęcie produktu kredytowego i jego rodzaj……….6 1. Pojęcie kredytu 2. Klasyfikacja kredytów bankowych 2.1.Kryteria podzialu kredytów 2.2. Kredyt konsumpcyjny 2.3. Kredyt lombardowy 2.4. Kredyt samochodowy 2.5. Kredyt w rachunku biezacym 2.6. Kredyt dyskontowy 2.7. Funkcje kredytowe kart…

Skup i sprzedaz wierzytelnosci przez banki. 4.4/5 (50)

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział 1. Faktoring 1.1. Istota faktoringu………. 7 1.2. Podmioty uczestniczace w faktoringu ………. 7 1.3. Faktoring a cesja wierzytelnosci………. 8 1.4. Rodzaje faktoringu ………. 10 1.5. Przyklad ………. 12 1.6. Zabezpieczenie umów faktoringu………. 14 1.7. Podsumowanie ………. 14…

Kredyt na dzialalnosc biezaca przedsiębiorstwa na przykładzie Banku XYZ 4.38/5 (37)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Kredyty w działalności banku………6 1. Kredyty bankowe i ich funkcje………6 1.1. Znaczenie portfela kredytowego………8 2. Rodzaje kredytów bankowych………9 2.1. Kredyty konsumpcyjne………9 2.2. Kredyty inwestycyjne………10 2.3. Kredyty na dzialalnosc………11 3. Formy kredytowania działalności biezacej………12 3.1. Kredyty w rachunku…

Bankowe wspieranie przedsiebiorczosci na przykładzie Banku XYZ 4.36/5 (28)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Charakterystyka Przedsiebiorczosci na przykładzie XYZ………6 1. Profil gospodarczy regionu czestochowskiego (byle województwo czestochowskie)………7 2. Propozycje rozwoju regionu………12 3. Zmiany strukturalne podmiotów gospodarczych w regionie czestochowskim w latach 1989-1998………15 Rozdział II. Kredyty i swiadczenia kredytowe banków………34 1. Rodzaje…

Analiza plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Wegla Kamiennego 4.33/5 (42)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Istota oraz znaczenie plynnosci finansowej w przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie oraz czynniki kształtujące plynnosc finansowa………6 1.2. Źródła informacji oraz przyczyny i skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa………15 1.3. Plynnosc finansowa przedsiebiorstw na tle danych statystycznych………27 Rozdział 2 Miary plynnosci…