Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Węgla Kamiennego 4.5/5 (16)

1 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział 1
Istota oraz znaczenie płynności finansowej w przedsiębiorstwie

1.1. Pojęcie oraz czynniki kształtujące płynność finansową………6
1.2. Źródła informacji oraz przyczyny i skutki niewłaściwego zarządzania płynnością finansową………15
1.3. Płynność finansowa przedsiębiorstw na tle danych statystycznych………27

Rozdział 2
Miary płynności finansowej jako identyfikacja ryzyka finansowego

2.1. Wskaźnik płynności środków pieniężnych………35
2.2. Wskaźnik szybkiej płynności………36
2.3. Wskaźnik bieżącej płynności………38
2.4. Cykl konwersji gotówki………41

Rozdział 3
Analiza płynności finansowej kopalni węgla kamiennego

3.1. Ogólna charakterystyka badanej spółki akcyjnej………46
3.2. Badanie płynności finansowej KWK 'Barbórka’………48
3.2.1. Cel badania oraz źródła danych………48
3.2.2. Obliczanie oraz analiza wskaźników płynności finansowej……… 49
3.2.3. Faktoring jako narzędzie zapobiegania utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa……..55
3.2.4. Wnioski i zalecenia decyzyjne dla badanego przedsiębiorstwa……… 64

Podsumowanie ………66
Bibliografia ………68
Spis rysunków ………72
Spis wykresów ………72
Spis tabel ………72
Załączniki ………72

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto