Kategoria: Faktoring Outsourcing

Prace z dziedziny Faktoring Outsourcing. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Finansowanie działalności małych i srednich przedsiebiorstw przez banki (na przykładzie BRE Banku) 4.37/5 (27)

Przez administrator

Wstęp……….7 Rozdział I Podstawy działalności mikro, małych i srednich przedsiebiorstw 1. Definicja i klasyfikacja przedsiebiorstw, w tym mikro, małych i srednich………. 11 1.1. Klasyfikacja ilosciowa ……….11 1.2. Klasyfikacja jakosciowa ……….12 2. Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania MMSP ……….14 3. Rola…

Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce. 4.43/5 (14)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw 1.1 Pojęcie małych i srednich przedsiebiorstw……….. 7 1.2 Klasyfikacja przedsiebiorstw……….. 8 1.2.1 Kryteria jakosciowe………. 8 1.2.2. Kryteria ilosciowe………. 9 1.3 Bariery funkcjonowania i rozwoju MSP………. 10 1.4 Charakterystyka zródel finansowania MSP……….…

Wybrane źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw i ich ewidencja w Polsce. 3/5 (1)

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział 1. Warunki funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce. 1.1. Definicja malego przedsiębiorstwa………. 3 1.2. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw dla gospodarki ……….16 1.3. Podzial zródel finansowania MSP ……….23 Rozdział 2. Finansowanie działalności z kapitalów wlasnych 2.1. Dopłaty…

Źródło finansowania przedsiebiorstw 4.45/5 (20)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Finansowanie działalności gospodarczej 1.1. Istota finansowania działalności 1.2. Charakterystyka finansowania wewnetrznego i zewnetrznego 1.3. Cechy kapitału wlasnego i obcego 1.4. Koszt kapitału 1.5. Rentownosc kapitalów wlasnych 1.6. Dostep do kapitału obcego 1.7. Struktura kapitału a wartość firmy…

Nowe formy finansowania w działalnosci. 4.33/5 (27)

Przez administrator

1. Wstęp 2. Tradycyjne formy finansowania 2.1 Akcje wlasne – Kapital obcy 2.2 Obligacje 2.3 Weksle 2.4 Kredyty kupieckie 3. Nowe formy 3.1 Leasing 3.2 Faktoring 3.3 Franchising 3.4 Forfaiting 4. Funkcjonowanie leasingu 5. Funkcjonowanie faktoringu 6. Funkcjonowanie forfaiting 7.…

Korzysci i zagrozenia zwiazane z wprowadzeniem outsourcingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ. 4.11/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Outsourcing – metoda zarządzania przedsiebiorstwem 1.1 Definicja i historia powstania outsourcingu………6 1.2 Rodzaje outsourcingu………8 1.3 Przeslanki zastosowania i warunki racjonalnosci outsourcingu………14 Rozdział II. Charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego stojacego przed obliczem restrukturyzacji 2.1 Opis działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego………18 2.2 Dotychczasowe…

Zastosowanie outsourcingu w eksporcie. 3/5 (4)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka outsourcingu 1.1. Istota i cele outsourcingu 1.2. Warunki i zasady ogólne outsourcingu 1.3. Outsourcing w Polsce Rozdział II. Outsourcing jako koncepcja zadzadzania 2.1. Powody dla których warto przyjac outsourcing 2.2. Rodzaje outsourcingu 2.3. Zastosowanie w praktyce…

Bilansowo-podatkowe aspekty faktoringu na przykładzie firmy X. 4.28/5 (29)

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział I Faktoring w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 1.1 Pojęcie i historia faktoringu………… 6 1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu …………6 1.1.2 Pojęcie faktoringu i jego koncepcje …………10 1.2 Przedmiot, podmioty faktoringu …………13 1.2.1 Przedmiot faktoringu …………13 1.2.2 Podmioty wystepujace…

Zewnetrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa – faktoring. 4.21/5 (19)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I.Źródła finansowania przedsiębiorstwa 1.1.Istota finansów przedsiębiorstwa 1.2.Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstwa 1.2.1. Znaczenie struktury organizacyjno- prawnej przedsiębiorstwa 1.2.2. Przedsiębiorstwa wlasnosci indywidualnej i spółki cywilne 1.2.3. Spólki handlowe kapitalowe 1.3.Sposoby pozyskiwania kapitału z zewnatrz Rozdział II.Faktoring 2.1.Geneza i rozwój…

Outsourcing marketingowy na przykładzie firmy branzy FMCG. 4.38/5 (21)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Outsourcing w świetle literatury 1.1.Istota i zadania outsourcingu 1.2.Rodzaje i koncepcie outsourcingu 1.3.Proces ogólny outsourcingu Rozdział 2. Outsourcing w marketingu 2.1.Strategia marketingowa a ogólna strategia przedsiębiorstwa 2.2.Marketing – mix 2.3.Rodzaje strategii marketingowych 2.4.Proces formulowania strategii marketingu 2.5.Istota…

Miedzynarodowy outsourcing usług jako mechanizm globalizacji ksztaltujacy nowa gospodarcza mape swiata. 4.29/5 (24)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Charakterystyka outsourcingu usług 1.1 Outsourcing uslug, siatka pojec……… 5 1.2 Geneza i rozwój outsourcingu usług ………13 1.3 Rodzaje i obszary zastosowania outsourcingu uslug………17 Rozdział II Znaczenie outsourcingu usług 2.1 Motywy podejmowania dzialan outsourcingowych………23 2.2 Czynniki rozwoju outsourcingu…

Analiza porównawcza faktoringu i forfaitingu. 4.35/5 (23)

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Zarządzanie wierzytelnosciami w przedsiębiorstwie 1.1. Istota wierzytelnosci………4 1.2. Odzyskiwanie wierzytelnosci………5 1.3. Potrzeba zarządzania naleznosciami i plynnoscia finansowa………9 1.4. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa………11 Rozdział II Faktoring w krótkoterminowym finansowaniu przedsiebiorstw. 2.1. Ewolucja faktoringu i jego istota w warunkach współczesnego…

Wykorzystanie rozwiazan outsourcingowych w działalności eksportowej firm sektora MSP na przykładzie firmy XYZ. 4.5/5 (18)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział 1. Charakterystyka sektora MSP w Polsce. 1.1. Definicja sektora MSP i jego cechy …………6 1.2. Struktura sektora MSP …………11 1.3. Działalność eksportowa firm sektora MSP. …………15 Rozdział 2 Outsourcing jako koncepcja zarządzania 2.1. Charakterystyka outsourcingu …………22 2.2. Powody…

Analiza wykorzystania outsourcingu przez przedsiębiorstwa z regionu lubelskiego 4.67/5 (12)

Przez administrator

Wstęp …………4 Rozdział I. Outsourcing jako nowoczesna koncepcja zarządzania 1.1. Pojęcie i istota outsourcingu………… 6 1.2 Koncepcja i rodzaje outsourcingu …………14 1.3 Zalety oraz wady stosowania metod outsourcingu. Czynniki powodzenia oraz niepowodzenie wdrozenia outsourcingu………… 24 1.4 Prawne aspekty outsourcingu …………35…