Analiza wykorzystania outsourcingu przez przedsiębiorstwa z regionu lubelskiegoWstęp …………4

Rozdzial I.
Outsourcing jako nowoczesna koncepcja zarządzania

1.1. Pojecie i istota outsourcingu………… 6
1.2 Koncepcja i rodzaje outsourcingu …………14
1.3 Zalety oraz wady stosowania metod outsourcingu. Czynniki powodzenia oraz niepowodzenie wdrozenia outsourcingu………… 24
1.4 Prawne aspekty outsourcingu …………35
1.5 Stan outsourcingu w Polsce i na swiecie………… 40


Rozdzial II.
Metodyka badawcza

2.1 Cel pracy, teza i hipotezy badawcze………… 44
2.2 Obiekt badan …………44
2.3 Narzedzia badawcze …………45


Rozdzial III.
Analiza wyników badan

3.1 Prezentacja wyników z przeprowadzonych badan………… 47
3.2 Weryfikacja hipotez badawczych i tezy glównej …………62
3.3 Wnioski …………69


Zakończenie …………72
Bibliografia………… 74
Spis tabel …………76
Spis rysunków …………76
Spis wykresów …………76
Zalaczniki …………78


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>