Analiza wykorzystania outsourcingu przez przedsiębiorstwa z regionu lubelskiegoWstęp …………4

Rozdzial I.
Outsourcing jako nowoczesna koncepcja zarządzania

1.1. Pojecie i istota outsourcingu………… 6
1.2 Koncepcja i rodzaje outsourcingu …………14
1.3 Zalety oraz wady stosowania metod outsourcingu. Czynniki powodzenia oraz niepowodzenie wdrozenia outsourcingu………… 24
1.4 Prawne aspekty outsourcingu …………35
1.5 Stan outsourcingu w Polsce i na swiecie………… 40


Rozdzial II.
Metodyka badawcza

2.1 Cel pracy, teza i hipotezy badawcze………… 44
2.2 Obiekt badan …………44
2.3 Narzedzia badawcze …………45


Rozdzial III.
Analiza wyników badan

3.1 Prezentacja wyników z przeprowadzonych badan………… 47
3.2 Weryfikacja hipotez badawczych i tezy glównej …………62
3.3 Wnioski …………69


Zakończenie …………72
Bibliografia………… 74
Spis tabel …………76
Spis rysunków …………76
Spis wykresów …………76
Zalaczniki …………78


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>