Rozwój sektora outsourcingu w Krakowie i jego wpływ na miasto.Wstęp.

Rozdzial 1.
Koncepcja outsourcingu w nauce o zarzadzaniu.

1.1. Istota outsourcingu.
1.2. Pojecia zwiazane z outsourcingiem.
1.3. Zarys historyczny
1.4. Powody powstania
1.5. Rodzaje outsourcingu.
1.6. Zalety i wady wydzielania procesów.
1.7. Model wprowadzania outsourcingu.
1.8. Zakorzenienie centrów uslug.


Rozdzial 2.
Outsourcing w Europie Srodkowo-Wschodniej oraz Polsce.

2.1. Uslugi biznesowe w Europie Srodkowo-Wschodniej.
2.2. Sektor outsourcingu w Polsce.
2.2.1. Rozmieszczenie firm z sektora outsourcingu w Polsce.
2.2.2. Zatrudnienie w Polskich centrach uslug.
2.2.3. Polskie zachety inwestycyjne dla sektora outsourcingu.


Rozdzial 3.
Charakterystyka sektora outsourcingu w Krakowie.

3.1. Poczatki.
3.2. Czynniki lokalizacji outsourcingu w Krakowie.
3.2.1. Edukacja
3.2.2. Dostepnosc jezyków obcych.
3.2.3. Rynek pracy.
3.2.4. Lokalizacja i komunikacja.
3.2.5. Powierzchnia biurowa
3.2.6. Wizerunek miasta
3.3. Lokalizacja centrów outsourcingowych w Krakowie.


Rozdzial 4.
Wpływ sektora outsourcingu na miasto.

4.1. Rynek pracy.
4.2. Rynek usług dla sektora.
4.3. Sektor a wladze lokalne.
4.4. Transport.
4.5. Szkolnictwo wyzsze.
4.6. Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu.


Zakończenie.
Bibliografia
Strony internetowe

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>