Analiza porównawcza faktoringu i forfaitingu.


Wstęp………2

Rozdzial I
Zarządzanie wierzytelnosciami w przedsiębiorstwie

1.1. Istota wierzytelnosci………4
1.2. Odzyskiwanie wierzytelnosci………5
1.3. Potrzeba zarządzania naleznosciami i plynnoscia finansowa………9
1.4. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa………11


Rozdzial II
Faktoring w krótkoterminowym finansowaniu przedsiebiorstw.

2.1. Ewolucja faktoringu i jego istota w warunkach współczesnego rynku finansowego………19
2.2. Pojecie faktoringu i postawy prawne transakcji faktoringowych………20
2.3. Charakter i podmioty uczestniczace w faktoringu………33
2.4. Szczególne postacie faktoringu………35


Rozdzial III
Praktyczne przedstawienie faktoringu w przedsiebiorczosci.

3.1. Przebieg transakcji faktoringowej w finansowaniu przedsiębiorstwa………41
3.2. Faktoring a inne formy finansowania działalności operacyjnej w małych i srednich przedsiębiorstwach………56
3.3. Podatkowe i ksiegowe aspekty faktoringu………60


Rozdzial IV
Praktyczne porównanie faktoringu z forfaitingiem………80Zakończenie………86
Bibliografia………89


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>