Outsourcing jako metoda optymalizacji kosztów zatrudnienia na przykładzie firmy XYZ.Streszczenie……… 5
Wstęp……… 7

Rozdzial 1.
Outsourcing jako sposób obnizki kosztów.

1.1. Pojecie i cel outsourcingu……… 9
1.2. Outsourcing funkcji HR……… 11
1.3. Outsourcing jako metody obnizki kosztów……… 13

Rozdzial 2.
Outsourcing funkcji HR jako element nowoczesniej polityki personalnej.

2.1. Ewolucja polityki personalnej……… 17
2.2. Praca tymczasowa w Polsce ……… 23
2.2.1. Forma prawna pracy tymczasowej………23
2.2.1. Rynek pracy tymczasowej w Polsce………27

Rozdzial 3.
Zalozenia metodyczne pracy.

3.1. Cel i zakres pracy……… 33
3.2. Hipotezy i pytana badawcze……… 33
3.3. Metody i narzedzia badawcze……… 33
3.4. Źródła danych……… 34

Rozdzial 4.
Wyniki badan.

4.1. Charakterystyka Rieter Automotive Poland……… 35
4.2. Funkcjonowanie pracy tymczasowej w Rieter Automotive Poland……… 36
4.3. Analiza wyników badan……… 43
4.4 Analiza rynku pracy tymczasowej……… 49

Podsumowanie……… 54
Literatura……… 55
Spis tabel………57
Spis rysunków……… 58
Aneks……… 59

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>