Outsourcing jako metoda optymalizacji kosztów zatrudnienia na przykładzie firmy XYZ.Streszczenie……… 5
Wstęp……… 7

Rozdzial 1.
Outsourcing jako sposób obnizki kosztów.

1.1. Pojecie i cel outsourcingu……… 9
1.2. Outsourcing funkcji HR……… 11
1.3. Outsourcing jako metody obnizki kosztów……… 13

Rozdzial 2.
Outsourcing funkcji HR jako element nowoczesniej polityki personalnej.

2.1. Ewolucja polityki personalnej……… 17
2.2. Praca tymczasowa w Polsce ……… 23
2.2.1. Forma prawna pracy tymczasowej………23
2.2.1. Rynek pracy tymczasowej w Polsce………27

Rozdzial 3.
Zalozenia metodyczne pracy.

3.1. Cel i zakres pracy……… 33
3.2. Hipotezy i pytana badawcze……… 33
3.3. Metody i narzedzia badawcze……… 33
3.4. Źródła danych……… 34

Rozdzial 4.
Wyniki badan.

4.1. Charakterystyka Rieter Automotive Poland……… 35
4.2. Funkcjonowanie pracy tymczasowej w Rieter Automotive Poland……… 36
4.3. Analiza wyników badan……… 43
4.4 Analiza rynku pracy tymczasowej……… 49

Podsumowanie……… 54
Literatura……… 55
Spis tabel………57
Spis rysunków……… 58
Aneks……… 59

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>