Korzysci i zagrozenia zwiazane z wprowadzeniem outsourcingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Outsourcing – metoda zarządzania przedsiebiorstwem

1.1 Definicja i historia powstania outsourcingu………6
1.2 Rodzaje outsourcingu………8
1.3 Przeslanki zastosowania i warunki racjonalnosci outsourcingu………14

Rozdzial II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego stojacego przed obliczem restrukturyzacji

2.1 Opis działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego………18
2.2 Dotychczasowe wyniki finansowe przedsiębiorstwa………30
2.3 Powody restrukturyzacji………34
2.4 Cele restrukturyzacji………35

Rozdzial III.
Wybór metody restrukturyzacji

3.1 Przedstawienie sposobów restrukturyzacji………37
3.2 Wybór outsourcingu jako kierunku restrukturyzacji przedsiębiorstwa………38
3.3 Powody zastosowania outsourcingu………41
3.4 Okreslenie celów i możliwości ich osiagniecia poprzez zastosowanie outsourcingu………44

Rozdzial IV.
Przebieg procesu outsourcingu.

4.1 Proces wyboru rodzaju outsourcingu, aspekty prawne………49
4.2 Dobór partnerów………52
4.3 Oddzielenie czesci działalności przedsiębiorstwa i stworzenie niezaleznych przedsiebiorstw………54
4.4 Analiza przebiegu – monitoring………56

Rozdzial V.
Analiza przedsiębiorstwa po wprowadzeniu outsourcingu.

5.1 Skutki organizacyjne………64
5.2 Skutki kadrowe………66
5.3 Skutki finansowe………68

Zakończenie………72

Spis fotografii………74
Spis rysunków………75
Spis tabel………76
Spis wykresów………77

Literatura………78

Zalacznik 1……….81
Bilans w przedsiębiorstwie produkcyjnym………81
Zalacznik 2……….83
Analiza wskaznikowa przedsiębiorstwa produkcyjnego………83
Zalacznik 3……….85
Model organizacji McKinsey & Company………85
Zalacznik 4……….88
Raport z zrealizowanej usługi outsourcingowej, struktura………88

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>