Faktoring jako źródło finansowania dzialalosci przedsiębiorstwa.


Wstęp 3

Rozdzial I
Istota usług faktoringowych

1.1 Historia i pojecie faktoringu………5
1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu ………5
1.1.2 Pojecie faktoringu i jego koncepcje ………9
1.2 Przedmiot, podmioty i regulacja faktoringu……… 12
1.2.1 Przedmiot faktoringu ………12
1.2.2 Podmioty wystepujace w faktoringu……… 16
1.2.3 Prawna regulacja faktoringu ………20
1.3 Funkcje i formy faktoringu ………22
1.3.1 Funkcje faktoringu ………22
1.3.2 Rodzaje faktoringu ………25

Rozdzial II
Faktoring jako instrument finansowania przedsiębiorstwa

2.1 Źródła finansowania przedsiębiorstwa ………36
2.2 Faktoring a alternatywne instrumenty finansowe ………42
2.2.1 Faktoring a kredyt obrotowy……… 42
2.2.2 Faktoring a kredyt kupiecki ………44
2.2.3 Faktoring a forfaiting ………45
2.3 Ocena przydatnosci faktoringu ………47
2.3.1 Faktoring w rozwoju firm ………47
2.3.2 Zalety i wady wynikajace z zastosowania faktoringu……… 50

Rozdzial III
Perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce

3.1 Charakterystyka rynku faktoringowego ………54
3.1.1. Faktoring na swiecie ………54
3.1.2. Faktoring w Polsce ………56
3.2 Zagrozenia i bariery rozwoju faktoringu w Polsce ………67
3.3 Przeslanki rozwoju faktoringu w Polsce……… 71

Zakończenie……… 78
Bibliografia ………80
Zalaczniki ………83
Spis wykresów, tabel i rysunków……… 83

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>