Bilansowo-podatkowe aspekty faktoringu na przykładzie firmy X.


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Faktoring w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie i historia faktoringu………… 6
1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu …………6
1.1.2 Pojecie faktoringu i jego koncepcje …………10
1.2 Przedmiot, podmioty faktoringu …………13
1.2.1 Przedmiot faktoringu …………13
1.2.2 Podmioty wystepujace w faktoringu…………17
1.3 Funkcje i rodzaje faktoringu………… 21
1.3.1 Funkcje faktoringu …………21
1.3.2 Rodzaje faktoringu …………24

Rozdzial II
Faktoring w świetle przepisów prawa cywilnego

2.1 Miejsce faktoringu w systemie prawa …………32
2.1.1 Faktoring a Kodeks cywilny………… 32
2.1.2 Koncepcje kwalifikacji prawnej faktoringu …………36
2.2 Prawa i obowiazki stron transakcji faktoringowej …………39
2.2.1 Prawa i obowiazki faktoranta …………39
2.2.2 Prawa i obowiazki faktora………… 42
2.2.3 Prawa i obowiazki dluznika………… 45
2.3 Problemy umowy faktoringu………… 48

Rozdzial III
Faktoring w prawie podatkowym

3.1 Uwarunkowania prawne faktoringu …………52
3.1.1 Faktoring a podatek dochodowy…………52
3.1.2 Faktoring a VAT i podatek od czynnosci cywilnoprawnych …………55
3.2 Opodatkowanie stron transakcji faktoringowych 60
3.2.1 Opodatkowanie faktoranta …………60
3.2.2 Opodatkowanie faktora …………63
3.2.3 Opodatkowanie dluznika …………64
3.3 Skutki podatkowe faktoringu …………65

Rozdzial IV
Faktoring w rachunkowosci

4.1 Uwarunkowania prawne faktoringu …………68
4.2 Ewidencja faktoringu w księgach faktoranta i faktora………… 74
4.2.1 Ewidencja faktoringu w księgach faktoranta………… 74
4.2.2 Ewidencja faktoringu w księgach faktora …………83
4.3 Wpływ faktoringu na sprawozdanie finansowe………… 88


Rozdzial V
Działalność faktoringowa przedsiębiorstwa X

5.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X …………91
5.2 Geneza, zakres i stan transakcji faktoringowych w badanym przedsiębiorstwie………… 93
5.3 Wpływ faktoringu na sytuacje majatkowa, finansowa i wynik finansowy przedsiębiorstwa X………… 95
5.4 Wpływ faktoringu na wysokość podatku dochodowego badanego przedsiębiorstwa …………112

Zakończenie………… 114
Bibliografia………… 116
Spis rysunków …………119
Spis tabel …………120
Zalaczniki………. 121

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>