Źródła finansowania spółek prawa handlowego na przykładzie spółki akcyjnej XYZ. 4.14/5 (29)

18 października 2015 0 Przez administrator


I. Wstęp

Rozdział 1. Istota i struktura kapitalu.

Rozdział 2. Kapital wlasny.

2.1. Kapital akcyjny.
2.2. Podwyzszanie i obnizanie kapitału akcyjnego.


Rozdział 3. Kapital obcy.

3.1. Finansowanie dlugoterminowe.
3.1.1. Dlugoterminowe kredyty bankowe i pozyczki.
3.1.2. Emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu.

3.1.2.1. Uwarunkowania prawne emisji obligacji.
3.1.2.2. Koszty i korzysci emisji akcji.
3.1.3. Leasing.
3.1.3.1. Obowiazki i uprawnienia leasingodawcy i leasingobiorcy.
3.1.3.2. Leasing operacyjny a leasing finansowy.
3.1.3.3. Leasing bezposredni a posredni.
3.1.3.4. Leasing zlotówkowy a dewizowy.
3.1.3.5. Leasing tenecyjny a zwrotny.
3.1.3.6. Leasing lombardowy a norweski.
3.1.3.7. Clifing i refling.
3.2. Finansowanie krótkoterminowe.
3.2.1. Kredyty w rachunku biezacym.
3.2.2. Kredyty w rachunku kredytowym.
3.2.3. Kredyty wekslowe.
3.2.4. Kredyt lombardowy.
3.2.5. Kredyt kupiecki.
3.3. Faktoring.
3.3.1. Rodzaje faktoringu.
3.3.2. Koszty i korzysci faktoringu.
3.4. Forfaiting.
3.4.1. Rodzaje forfaitingu.
3.4.2. Zalety i wady forfaitingu.
3.5. Róznice i podobienstwa miedzy faktoringiem a forfaitingiem.
3.6. Sekutyryzacja.
3.7. Venture Capital.
3.7.1. Rodzaje funduszy venture capital.
3.7.2. Venture capital w Polsce.
3.8. Commercial papers – skrypty dluzne przedsiebiorstw.
3.8.1. Commercial papers i ich emisja.
3.8.2. Bony komercyjne w Polsce.


Rozdział 4. Koszt kapitalu.

4.1. Koszt kapitału wlasnego.
4.1.1. Model zdyskontowanych dywidend.
4.1.2. Model wyceny aktywów kapitalowych CAPM.
4.2. Koszt kapitału obcego.
4.3. Sredni wazony koszt kapitalu.


Rozdział 5. Charakterystyka przedsiębiorstwa eksportu i importu xyz S.A.

5.1. Czesc ogólna.
5.2. Kształtowanie się kapitalów wlasnych przedsiębiorstwa eksportu i importu xyz S.A.
5.3. Zobowiazania dlugo – i krótkoterminowe PEiI xyz S.A.
5.4. Koszty kapitalów przedsiębiorstwa xyz S.A.
5.4.1. Koszt sredni wazony kapitalów przedsiębiorstwa xyz S.A.

Podsumowanie i wnioski koncowe.

Bibliografia

Oceń