Tag: plan pracy licencjackiej finanse i rachunkowość

Monografia biura obrachunkowego XYZ.

Przez administrator

Rozdział I Przedmiot i metody pracy…………3 1. Biuro Obrachunkowe XYZ…………3 2. Przedmiot badan…………7 3. Metody prowadzonych badan…………9 Rozdział II Sytuacja…

Międzynarodowe instytucje finansowe

Przez administrator

Wstęp………….2 Rozdział I Międzynarodowe instytucje finansowe. 1.1. Miedzynarodowy rynek finansowy elementem systemu instytucji finansowych………….4 1.2. Pojęcie miedzynarodowej instytucji finansowej………….7 1.3.…