Franchising jako źródło finansowania działalności gospodarczej na przykładzie sieci sklepów XYZ. 4.75/5 (8)

18 października 2015 0 Przez administratorWstęp………4
Rozdział I
Istota i znaczenie franchisingu jako formy prowadzenia dzialalnosci

1.1. Historia rozwoju franchisingu……..5
1.2. Istota franchisingu……..8
1.3. Klasyfikacja transakcji franczyzowych……..10

Rozdział II
Podstawy prawno- ekonomiczne franchisingu

2.1. Regulacje prawne umowy franchisingu……..18
2.2. Zawarcie umowy franchisingowej i jej charakter……..20
2.3. Korzysci i koszty wynikajace z zawarcia umowy franchisingowej……..22

Rozdział III
Franchising na przykładzie sieci sklepów XYZ

3.1. Charakterystyka sieci sklepów XYZ……..25
3.2. Zalozenia systemu franczyzy XYZ……..26
3.3. Analiza budżetu sieci……..28
3.4. Podsumowanie……..32

Zakończenie……..33
Bibliografia……..34
Spis rysunków……..36
Spis tabel……..36
Zalacznik nr 1……… 37
Streszczenie……..43

Oceń