Giełda Papierów Wartosciowych i jej znaczenie na rynku finansowym.

18 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Istota rynku finansowego i jego podzial

1.1. Pojęcie rynku finansowego i jego znaczenie w gospodarce rynkowej
1.2. Instrumenty ryzyka finansowego
1.3. Charakterystyka gieldy i jej znaczenie w polskiej gospodarce rynkowej


Rozdział 2
Giełda Papierów Wartosciowych – jej znaczenie w ksztaltowaniu rynków kapitalowo-pienieznych

2.1. Pojęcie gieldy i rodzaje gield
2.2. Organizacja gieldy, jej uczestnicy i czlonkowie
2.3. Przedmiot i podstawy sfery obrotów papierami wartosciowymi
2.4. Rodzaje transakcji gield i ich technika
2.5. Kształtowanie się kursów gieldowych i indeksy gieldowe


Rozdział 3
Obrót papierami wartosciowymi

3.1. Podstawy prawne
3.2. Organizacja Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. oraz rola w ksztaltowaniu rynku kapitalowo – pienieznego
3.3. Zasady emisji papierów wartosciowych
3.4. Notowania gieldowe
3.5. Wskazniki gieldowe
3.6. Perspektywy rozwoju gield w Polsce


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto