Międzynarodowe instytucje finansowe

18 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………….2

Rozdział I
Międzynarodowe instytucje finansowe.

1.1. Miedzynarodowy rynek finansowy elementem systemu instytucji finansowych………….4
1.2. Pojęcie miedzynarodowej instytucji finansowej………….7
1.3. Instytucje międzynarodowe jako podmioty stosunków miedzynarodowych………….8
1.4. Ewolucja miedzynarodowych organizacji finansowych wzgledem kryzysów finansowych………….11
1.5. Propozycje zmian w miedzynarodowych instytucjach finansowych………….20


Rozdział II
Miedzynarodowy Fundusz Walutowy.

2.1. Geneza i istota MFW………….24
2.2. Cele i funkcje MFW………….26
2.3. Zasoby finansowe i dzialalnosc kredytowa MFW………….29
2.4. Struktura organizacyjna i czlonkostwo w MFW………….33
2.5. Wspólpraca Polski z MFW………….37


Rozdział III
Miedzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju.

3.1. Powstanie i cele Banku Swiatowego………….41
3.2. Struktura organizacyjna Banku Swiatowego………….48
3.3. Działalność kredytowa Banku Swiatowego………….52
3.4. Polska a Bank Swiatowy………….55


Rozdział IV
Regionalne organizacje finansowe.

4.1. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)………….58
4.2. Polska a EBOR………….63
4.3. Europejski Bank Inwestycyjny………….67
4.4. Wspólpraca Polski z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym………….67


Zakończenie………….70
Bibliografia………….73