Międzynarodowe instytucje finansowe


Wstęp………….2

Rozdzial I
Międzynarodowe instytucje finansowe.

1.1. Miedzynarodowy rynek finansowy elementem systemu instytucji finansowych………….4
1.2. Pojecie miedzynarodowej instytucji finansowej………….7
1.3. Instytucje międzynarodowe jako podmioty stosunków miedzynarodowych………….8
1.4. Ewolucja miedzynarodowych organizacji finansowych wzgledem kryzysów finansowych………….11
1.5. Propozycje zmian w miedzynarodowych instytucjach finansowych………….20


Rozdzial II
Miedzynarodowy Fundusz Walutowy.

2.1. Geneza i istota MFW………….24
2.2. Cele i funkcje MFW………….26
2.3. Zasoby finansowe i dzialalnosc kredytowa MFW………….29
2.4. Struktura organizacyjna i czlonkostwo w MFW………….33
2.5. Wspólpraca Polski z MFW………….37


Rozdzial III
Miedzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju.

3.1. Powstanie i cele Banku Swiatowego………….41
3.2. Struktura organizacyjna Banku Swiatowego………….48
3.3. Działalność kredytowa Banku Swiatowego………….52
3.4. Polska a Bank Swiatowy………….55


Rozdzial IV
Regionalne organizacje finansowe.

4.1. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)………….58
4.2. Polska a EBOR………….63
4.3. Europejski Bank Inwestycyjny………….67
4.4. Wspólpraca Polski z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym………….67


Zakończenie………….70
Bibliografia………….73


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>