Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego w zakładzie techniki medycznej XYZ

18 października 2015 0 Przez administrator


Rozdział I.
Istota i metody pomiaru wyniku finansowego………2

1.1. Istota wyniku finansowego………3
1.2. Metody pomiaru wyniku finansowego………10
1.2.1. Wariant porównawczy………10
1.2.2. Wariant kalkulacyjny……….19


Rozdział II.
Dokumentacja i czynniki okreslajace rozmiar wyniku finansowego w
XYZ………27

2.1. Dokumentacja ksiegowa przychodów i kosztów………28
2.2. Rodzaj i struktur przychodów w badanej firmie………35
2.2.1. Przychody operacyjne………35
2.2.2. Przychody finansowe………37
2.3. Koszty operacyjne i finansowe………39
2.3.1. Koszty operacyjne………39
2.3.2. Koszty finansowe………45


Rozdział III.
Ewidencja czynników ksztaltujacych wynik finansowy i ustalenie podstawy opodatkowania w
XYZ………49

3.1. Ewidencja przychodów………50
3.2. Ewidencja kosztów………54
3.3. Ustalenie wielkosci wyniku finansowego brutto i podstawy opodatkowania………58


Bibliografia………73
Spis rysunków………76