Wpływ podatku dochodowego na wynik finansowy przedsiębiorstwa

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………3

Rozdzial I
Istota ekonomiczna i prawna przedsiębiorstwa

1. Przedsiebiorstwo – pojecie i cele………5
2. Przeglad teorii przedsiębiorstwa ………12
3. Prawno-organizacyjne formy przedsiebiorstw ………15
4. Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa ………47
5. Źródła finansowania działalności gospodarczej………57


Rozdzial II
Obciazenia finansowe przedsiebiorstw

1. Podatkowe obciazenia przedsiebiorstw………83
1.1. Charakterystyka polskiego systemu podatkowego………83
1.2. Podatki dochodowe………84
1.3. Zryczaltowane formy opodatkowania………86
1.4. Podatki bedace biezacym kosztem działalności przedsiębiorstwa – przeglad………96
2. Niepodatkowe obciazenia przedsiebiorstw………97
2.1. Obciazenia wynagrodzen………97
3. Rynkowe reakcje podmiotów na podatek 97


Rozdzial III
Opodatkowanie osób prawnych w Polsce

1. Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych ………105
2. Kategoria zysku brutto………110
3. Ulgi inwestycyjne………112
4. Zwolnienia i obnizk………116


Rozdzial IV
Studium przypadku

1. Charakterystyka firmy xyz………118
2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa………131
3. Ocena wpływu podatków na finanse firmy ………137


Podsumowanie……… 141
Bibliografia ………142
Spis rysunków i tablic………144