Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw wynikajace z przystapienia Polski do UE 4.19/5 (21)

18 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp……….3

Rozdział I
Male i srednie przedsiębiorstwa – zagadnienia wstepne……….6

1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw
1.1.1. Kryteria jakosciowe
1.1.2. Kryteria ilosciowe
1.2. Klasyfikacje szczególowe
1.3. Klasyfikacja MSP wedlug prawa polskiego i unijnego
1.4. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw dla gospodarki
1.5. Wspieranie małych i srednich przedsiebiorstw


Rozdział II
Polityka wspierania sektora małych i srednich przedsiebiorstw……….32

2.1. Konkurencyjnosc małych i srednich przedsiebiorstw
2.2. Działania w zakresię wspierania konkurencyjnosci przedsiebiorstw
2.2.1. Strategia 'Przedsiebiorczosc-Rozwój-Praca’
2.2.2. Działania restrukturyzacyjne
2.2.3. Działania prorozwojowe
2.2.4 Pomoc publiczna
2.3. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjnosci Przedsiebiorstw


Rozdział III
Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce……….51

3.1. Źródła finansowania MSP
3.2. Instrumenty finansowania MSP przed akcesja do UE
3.2.1. Kredyty bankowe
3.2.2. Poreczenia kredytowe
3.2.3. Leasing
3.2.4. Venture capital
3.2.5. Pozyczki ze zródel niebankowych
3.2.6. Fundusze przedakcesyjne
3.2.6.1. Phare
3.2.6.2. Sapard
3.2.6.3 Ispa
3.3. Fundusze strukturalne
3.4. Programy wewnetrzne Unii Europejskiej


Zakończenie……….85

Bibliografia……….87

Oceń