Finansowe wsparcie małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej. 4.33/5 (27)

18 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………… 2

Rozdział I
Charakterystyka małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej

1.1. Cechy charakterystyczne gospodarki rynkowej………… 4
1.2. Podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej………… 6
1.3. Pojęcie małych przedsiebiorstw………… 15
1.4. Rynkowy rozwój małych przedsiebiorstw………… 17


Rozdział II
Potrzeby finansowe małych przedsiebiorstw

2.1. Rodzaje finansowania MSP………… 21
2.2. Rola środków pienieznych w działalności przedsiębiorstwa………… 24
2.3. Wpływ środków finansowych na rozwój przedsiebiorstw………… 25


Rozdział III
Charakterystyka wlasnych zródel finansowania działalności gospodarczej

3.1. Rola finansowania z kapitalów wlasnych………… 29
3.2. Finansowanie z zatrzymanego zysku………… 30
3.3. Amortyzacja w rozwoju finansów………… 31
3.4. Dopłaty wspólników………… 36
3.5. Inne sposoby finansowania ze środków wlasnych………… 37


Rozdział IV
Obce srodki w działalności przedsiebiorstw

4.1. Charakterystyka wykorzystania kredytów bankowych………… 49
4.2. Inne mozliwe do wykorzystania srodki obce………… 54
4.3. Fundusze pozyczkowe………… 65


Rozdział V
Analiza szczególnej roli funduszy z Unii Europejskiej

5.1. Charakterystyka funduszy dla małych firm z Unii Europejskiej………… 68
5.2. Analiza wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej………… 75
5.3. Ocena wpływu funduszy z Unii Europejskiej na rozwój firmy………… 77


Zakończenie………… 79
Bibliografia………… 81
Spis tabel, rysunków i wykresów………… 85


Oceń