Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników……….7

1.1 Wynagrodzenia – istota i tresc
1.2 Systemy wynagrodzeń pracowników
1.3 Formy wynagrodzeń pracowników
1.4 Funkcje wynagrodzeń pracowników
1.5 Obligatoryjne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy
1.5.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace
1.5.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy
1.5.3 Swiadczenie z ubezpieczenia społecznego oraz zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze
1.5.4 Swiadczenia socjalne


Rozdzial II.
Pomiar i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników……….42

2.1. Dokumentacja plac
2.1.1 Lista plac jako podstawowy dokument w zakresię wynagrodzeń i jej ewidencja ksiegowa
2.1.2 Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych i terminy ich przekazywania do ZUS
2.2 Organizacja ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzen
2.3. Rozrachunki z ZUS-em i ich ewidencja
2.3.1 Zasady naliczania skladek na ubezpieczenia społeczne
2.3.2 Obowiazek ubezpieczen spolecznych
2.3.3 Skladki na Fundusz Pracy
2.3.4 Skladki na Fundusz Gwarantowanych swiadczen Pracowniczych
2.4. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych


Rozdzial III.
Wynagradzania w systemie rachunkowosci firmy XXX……….78

3.1. Ogólne informacje o podmiocie gospodarczym
3.1.1 Charakterystyka firmy
3.1.2 Organy i struktura organizacyjna firmy
3.2. Rodzaje rozrachunków firmy zwiazane z wynagrodzeniem
3.3. Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych firmy


Podsumowanie i wnioski……….93
Bibliografia……….95
Wykaz rysunków, tabel i schematów……….98

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>