Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń przedsiębiorstwa XYZ 4.17/5 (24)

18 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……….5

Rozdział I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników……….7

1.1 Wynagrodzenia – istota i tresc
1.2 Systemy wynagrodzeń pracowników
1.3 Formy wynagrodzeń pracowników
1.4 Funkcje wynagrodzeń pracowników
1.5 Obligatoryjne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy
1.5.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace
1.5.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy
1.5.3 Swiadczenie z ubezpieczenia społecznego oraz zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze
1.5.4 Swiadczenia socjalne


Rozdział II.
Pomiar i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników……….42

2.1. Dokumentacja plac
2.1.1 Lista plac jako podstawowy dokument w zakresię wynagrodzeń i jej ewidencja ksiegowa
2.1.2 Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych i terminy ich przekazywania do ZUS
2.2 Organizacja ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzen
2.3. Rozrachunki z ZUS-em i ich ewidencja
2.3.1 Zasady naliczania skladek na ubezpieczenia społeczne
2.3.2 Obowiazek ubezpieczen spolecznych
2.3.3 Skladki na Fundusz Pracy
2.3.4 Skladki na Fundusz Gwarantowanych swiadczen Pracowniczych
2.4. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych


Rozdział III.
Wynagradzania w systemie rachunkowosci firmy XXX……….78

3.1. Ogólne informacje o podmiocie gospodarczym
3.1.1 Charakterystyka firmy
3.1.2 Organy i struktura organizacyjna firmy
3.2. Rodzaje rozrachunków firmy zwiazane z wynagrodzeniem
3.3. Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych firmy


Podsumowanie i wnioski……….93
Bibliografia……….95
Wykaz rysunków, tabel i schematów……….98

Oceń