Finansowanie polskiej działalności agroturystycznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Znaczenie agroturystyki dla terenów wiejskich.

1. Pojecie i funkcje agroturystyki………4
2. Produkt i usluga agroturystyczna………8
3. Rola agroturystyki w rozwoju wsi w Polsce………16
4. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce………21


Rozdzial 2.
Organizacji i ekonomika działalności agroturystcznej.

1. Formy organizacyjne agroturystyki w Polsce………24
2. Finansowanie działalności gospodarczej………31
3. Przepisy prawne………37


Rozdzial 3.
Finansowanie agroturystyki ześrodków UE.

1. Dopłaty na dzialalnosc agroturystyczna………43
2. Kredyty na przedsiewziecia inwestycyjne na terenach wiejskich………48
3.Mikropozyczki – Program aktywizacji Obszarów Wiejskich………56


Zakoncznie………61
Literetura………63

 


Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.