Finansowanie polskiej działalności agroturystycznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej

18 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………2

Rozdział 1.
Znaczenie agroturystyki dla terenów wiejskich.

1. Pojęcie i funkcje agroturystyki………4
2. Produkt i usluga agroturystyczna………8
3. Rola agroturystyki w rozwoju wsi w Polsce………16
4. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce………21


Rozdział 2.
Organizacji i ekonomika działalności agroturystcznej.

1. Formy organizacyjne agroturystyki w Polsce………24
2. Finansowanie działalności gospodarczej………31
3. Przepisy prawne………37


Rozdział 3.
Finansowanie agroturystyki ześrodków UE.

1. Dopłaty na dzialalnosc agroturystyczna………43
2. Kredyty na przedsiewziecia inwestycyjne na terenach wiejskich………48
3.Mikropozyczki – Program aktywizacji Obszarów Wiejskich………56


Zakoncznie………61
Literetura………63