Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa. 4.29/5 (21)

18 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp…………2

Rozdział I.
Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod ocenydzialalnosci
przedsiębiorstwa.

1. Pojęcie i cechy przedsiebiorstw…………3
2. Rodzaje przedsiebiorstw…………8
3. Metody oceny przedsiębiorstwa…………26
4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa…………31
4.1. Pojęcie wyniku finansowego…………32
4.2. Rachunek zysków i strat jako miernik oceny…………33
4.3. Wskaznikowa ocena wyniku finansowego…………35
5. Czynniki wpływajace na wynik finansowy…………38


Rozdział II.
Obciazenia podatkowe przedsiębiorstwa

1. Pojęcie i rodzaje podatków…………41
2. Podatki obciazajace przedsiębiorstwa…………45
3. Wpływ podatków na wynik finansowy…………63


Rozdział III.
Podatki obciazajace przedsiebiorstwo XYZ S. A. i ich wpływ na
wynik finansowy

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa…………66
2. Majatek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania…………73
2.1. Charakterystyka majatku przedsiębiorstwa XYZ S.A………….73
2.2. Źródła finansowania majatku przedsiębiorstwa XYZ S.A………….76
3. Rachunek zysków i strat jako metoda oceny wyniku finansowego…………78
3.1. Przychody ze sprzedazy…………80
3.2. Koszty XYZ S.A………….80
4. Miejsce podatków w wyniku finansowym przedsiębiorstwaXYZ S.A………….83
5. Analiza wskaznikowa rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A…………85


Zakończenie…………88
Bibliografia…………90
Spis rysunków, tablic…………91
Spis tabel…………92

Oceń