Weksel jako papier wartosciowy 4.43/5 (21)

18 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp ……… 3

Rozdział I
Papiery wartosciowe – zagadnienia podstawowe

1. Pojęcie papieru wartosciowego ……… 5
2. Rys historyczny ……… 6
3. Papiery wartosciowe w polskim systemie prawnym ……… 9
4. Rodzaje papierów wartosciowych ……… 11


Rozdział II
Weksel jako papier wartościowy

1. Źródła prawa wekslowego ……… 14
2. Pojęcie weksla i jego rodzaje ……… 15
3. Skladniki formalne weksla ……… 17
4. Przenoszenie praw z weksla ……… 21
5. Realizacja praw z weksla ……… 24
6. Protest ……… 27


Rozdział III
Pozostale zagadnienia dotyczace weksli

1. Poreczenie wekslowe (aval) ……… 30
2. Zwrotne poszukiwanie (regres) ……… 32
3. Przedawnienie ……… 37
4. Roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia ……… 42
5. Odpowiedzialnosc wekslowa ……… 44
6. Sadowe dochodzenie roszczen wekslowych ……… 49


Zakończenie ……… 51
Bibliografia ……… 52

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto