Wykorzystanie rozwiazan outsourcingowych w działalności eksportowej firm sektora MSP na przykładzie firmy XYZ.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Charakterystyka sektora MSP w Polsce.

1.1. Definicja sektora MSP i jego cechy …………6
1.2. Struktura sektora MSP …………11
1.3. Działalność eksportowa firm sektora MSP. …………15


Rozdzial 2
Outsourcing jako koncepcja zarządzania

2.1. Charakterystyka outsourcingu …………22
2.2. Powody dlaczego warto przyjac outsourcing …………24
2.3. Zastosowanie w praktyce …………29


Rozdzial 3
Wykorzystanie outsourcingu w relacji eksportu na przykładzie firmy

3.1 Analiza usług outsourcingowych w działalności eksportowej…………. 32
3.2.Outsourcing eksportu jako narzedzie konkurencyjnosci firm sektora MSP…………39


Rokowania …………43
Zakończenie …………45
Literatura …………47
Spis wykresów …………49


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)