Miejsce i rola faktoringu w działalności kredytowej banku.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Faktoring jako usluga finansowa

1. Geneza faktoringu na swiecie i w Polsce………5
1.1. USA i Europa Zachodnia ………5
1.2. Polska ………7
1.3. Polskie banki ………7
2. Pojecie faktoringu a cesja wierzytelnosci ……… 8
3. Podstawowe rodzaje faktoringu i rodzaje faktoringu wykorzystywane przez polskie banki ………10
4. Podmioty umowy faktoringu ………16
5. Faktoring jako finansowa usluga bank………17
6. Faktoring i jego opodatkowanie ……… 20
7. Wady i zalety faktoringu dla faktora, faktoranta i dluznika faktoringowego……… 20
8. Ubezpieczenie naleznosci faktoringowych………22
9. Sposób obliczania wielkosci kredytu faktoringowego udzielonego przez bank (faktora) przedsiebiorstwu-luka finansowa………23

Rozdzial II.
Ocena funkcjonowania faktoringu w działalności kredytowej badanego banku

1. Ogólna charakterystyka XYZ………26
2. Działalność kredytowa banku………31
3. Tryb i zasady udzielania faktoringu w XYZ………33
4. Faktoring bankowy na tle innych kredytów i jego znaczenie………41

Rozdzial III.
Faktoring jako niedoceniona usluga przez banki i przedsiębiorstwa w Polsce

1. Faktoring a kredyt biezacy……… 43
2. Porównanie kosztów kredytu faktoringowego z kosztami kredytu w rachunku biezacym……… 45
3. Kredyt faktoringowy szansa dla podmiotów gospodarczych w finansowaniu naleznosci handlowych……… 58
4. Porównanie warunków udzielanego kredytu faktoringowego przez banki w Polsce………62

Zakończenie………66
Zalacznik……… 67
Literatura………70
Spis tabel i rysunków……… 72

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>