Leasing finansowy i operacyjny w ujęciu bilansowym na przykładzie firmy XYZ Sp. z o.o.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Istota leasingu oraz prawne uwarunkowania leasingu w Polsce

1.1. Pojecie leasingu i jego klasyfikacja ………. 6
1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce ………. 12
1.3. Podstawy prawne leasingu w Polsce ………. 14
1.4. Zalety i wady leasingu………. 17

Rozdzial II.
Leasing w prawie cywilnym

2.1. Definicja kodeksowa umowy leasingu oraz jej cechy ………. 21
2.2. Przedmiot leasingu i opcje wlasnosci ………. 23
2.3. Prawa, obowiazki i odpowiedzialnosc finansujacego ………. 26
2.4. Prawa, obowiazki i odpowiedzialnosc korzystajacego ………. 32
2.5. Podstawowe elementy umowy leasingu ………. 35
2.6. Rozwiazanie umowy leasingu i przeniesienie wlasnosci ………. 37

Rozdzial III.
Leasing w rachunkowosci

3.1. Polskie normy rachunkowosci regulujace leasing ………. 44
3.2. Leasing w Miedzynarodowych Standardach Rachunkowośći ………. 48
3.3. Ujecie leasingu w sprawozdaniach finansowych ………. 58
3.4. Aspekty podatkowe leasingu w kontekscie ustawy o rachunkowosci ………. 68
3.5. Ewidencja leasingu finansowego ………. 72
3.5.1. Leasing finansowy w księgach oraz sprawozdaniu finansujacego ………. 72
3.5.2. Leasing finansowy w księgach oraz sprawozdaniu korzystajacego ………. 75
3.6. Ewidencja leasingu operacyjnego ………. 77
3.6.1. Leasing finansowy w księgach oraz sprawozdaniu finansujacego………. 77
3.6.2. Leasing finansowy w księgach oraz sprawozdaniu korzystajacego………. 79

Rozdzial IV.
Leasing finansowy i operacyjny samochodów w firmie XYZ

4.1. Leasing operacyjny ………. 81
4.2. Leasing finansowy ………. 85

Zakończenie ………. 96
Bibliografia ………. 97
Spis tabel ………. 101
Spis schematów ………. 101
Spis rysunków ………. 101
Zalaczniki………. 102

 

Aby pobrać, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:
Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.