Problem windykacji jako forma terroru wobec dluznika 4.28/5 (50)

24 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp.

Rozdział I
Istota windykacji

1.1. Pojęcie windykacji
1.2. Narzedzia windykacji
1.2.1 wpis do Biur Informacji Gospodarczej
1.2.2 wpis do Krajowego Rejestru Dluzników
1.2.3 wywiad Gospodarczy
1.2.4 gielda Wierzytelnosci
1.3. Wnioski


Rozdział II
Rodzaje windykacji wewnetrznej i zewnetrznej

2.1. Windykacja bankowa
2.2. Windykacja leasingowa
2.3. Windykacja faktoringowa
2.4. Windykacja ubezpieczeniowa
2.5. Wspólpraca z firmami windykacyjnymi
2.6. Wnioski


Rozdział III
Etapy i techniki windykacji

2.1. Windykacja polubowna
2.1.1. Posrednia
2.1.2. Bezposrednia
2.2. Windykacja sadowa
2.2.1 Wlasciwosc sadu
2.2.2 Tryb postępowania
2.3. Windykacja komornicza
2.3.1. Egzekucja z ruchomosci
2.3.2. Egzekucja z wynagrodzenia za prace
2.3.3. Egzekucja z rachunku bankowego
2.3.4. Egzekucja z innych wierzytelnosci
2.3.5. Egzekucja z nieruchomosci
2.4. Windykacja pokomornicza
2.5. Wnioski


Rozdział IV
Ochrona dluznika przed windykacja bezprawna

4.1. Pojęcie Stalking
4.2. Centrum Ochrony dluznika
4.3. Przedawnienie roszczen
4.4. Wnioski


Zakończenie
Bibliografia


Oceń