Rola venture capital w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw 4.35/5 (34)

5 marca 2019 Off Przez administratorWstęp…………. 1

Rozdział I.
Formy finansowania przedsiębiorstw.

1. Możliwości pozyskania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa…………. 4
1.1 Istota przedsiębiorstwa…………. 4
1.2 Struktura kapitału w przedsiębiorstwie…………. 6
2. Przegląd zewnętrznych źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw…………. 10
2.1 Kredyt bankowy i pożyczka…………. 10
2.2 Leasing…………. 14
2.3 Faktoring…………. 15
2.4 Forfaitng…………. 17
3. Cechy instrumentu venture capital jako źródła finansowania…………. 18
3.1 Geneza zjawiska…………. 18
3.2 Pojęcie venture capital…………. 20
3.3 Cechy charakterystyczne finansowania za pomocą venture capital…………. 24
3.4 Dostępność źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw…………. 27


Rozdział II.
Cechy inwestowania venture capital.

1. Formy i źródła pochodzenia venture capital…………. 29
1.1 Formy venture capital…………. 29
1.2 Inwestorzy venture capital…………. 31
2. Rodzaje inwestycji venture capital…………. 39
2.1 Klasyczne stadia finansowania…………. 39
2.1.1 Finansowanie fazy 'zasiewów' (seed financing)…………. 40
2.1.2 Finansowanie startu (start up)…………. 42
2.1.3 Finansowanie fazy pierwszej (first-stage-financing)…………. 42
2.1.4 Finansowanie fazy drugiej (second-stage-financing)…………. 43
2.1.5 Finansowanie fazy trzeciej (third-stage-financing)…………. 44
2.1.6 Finansowanie fazy czwartej (fourth-stage-financing)…………. 45
2.2 Specyficzne stadia inwestowania venture capital…………. 45
3. Proces inwestycji venture capital…………. 51
3.1 Poszukiwanie obiektów inwestowania…………. 51
3.2 Analiza potencjalnych projektów inwestycyjnych…………. 53
3.3.Negocjacje warunków inwestycji…………. 54
3.4.Zarządzanie w następstwie inwestycji…………. 55
3.5.Dezinwestycja…………. 56


Rozdział III.
Rynek funduszy venture capital na świecie.

1. Charakterystyka funduszy venture capital…………. 59
1.1 Rodzaje funduszy venture capital…………. 59
1.2 Formy prawne funduszy venture capital…………. 60
1.3 Polityka funduszy venture capital…………. 63
2. Rynek venture capital na świecie…………. 65
2.1 Sektor venture capital w Stanach Zjednoczonych…………. 65
2.1.1 Kształtowanie się rynku venture capital…………. 65
2.1.2 Struktura venture capital…………. 69
2.2 Sektor venture capital w Europie…………. 70
2.2.1 Rozwój venture capital…………. 71
2.2.2 Struktura funduszy venture capital…………. 74
2.2.3 Venture capital w Wielkiej Brytanii…………. 76
2.2.4 Venture capital we Francji…………. 79
2.2.5 Venture capital w Niemczech…………. 81
2.2.6 Narodziny rynków venture capital w Europie Środkowej …………. 84
2.3 Sektor venture capital w Polsce…………. 85
2.3.1 Rozwój venture capital w Polsce…………. 85
2.3.2 Struktura venture capital…………. 90
2.3.3 Bariery rozwoju venture capital w Polsce…………. 93


Rozdział IV.
Przygotowanie przedsiębiorcy do przyjęcia inwestora venture capital.

1. Analiza potrzeb przedsiębiorstwa i dostosowanie do nich odpowiedniego źródła finansowania…………. 95
2. Podstawowe kryteria inwestycji venture capital…………. 96
3. Wybór odpowiedniego inwestora venture capital…………. 97
4. Przygotowanie profesjonalnej prezentacji projektu…………. 98
5. Przygotowania biznesplanu…………. 100
6. Udział w procesie due diligence…………. 101
7. Proces negocjacji z inwestorem…………. 103


Bibliografia…………. 105


Oceń