Faktoring jako forma finansowania działalności na przykładzie 4.47/5 (17)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział I
Znaczenie płynności finansowej dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw……….. 5

1.1 Działalność gospodarcza – aspekty wprowadzające……….. 6
1.2 Formy prowadzenia działalności gospodarczej ………..9
1.3 Płynność finansnowa przedsiębiorstwa – uwarunkowania, istota ………..13
1.4 Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa ………..14


Rozdział II
Udział faktoringu w finansowaniu przedsiębiorstwa X

2.1 Charakterystyka firmy ………..20
2.2 Przedmiot działania ………..26
2.3 Struktura organizacyjna ………..27
2.4 Warunki związane z faktoringiem ………..28


Rozdział III
Faktoring – istota, rodzaje, sposoby działania

3.1 Pojęcie Faktoring……….. 31
3.2 Początki faktoringu……….. 33
3.3 Pojęcie i istota faktoringu……….. 35
3.4 Typy faktoringu……….. 37


Rozdział IV
Zalety, korzyści, wady z faktoringu w firmie X

4.1 Zalety i wady faktoringu……….. 45
4.2 Ocena faktoringu jako formy finansowania……….. 52


Zakończenie
Bibliografia ………..57
Spis tabel ………..60
Spis rysunków……….. 60


Oceń