Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp………3

Rozdzial I
Źródła finansowania przedsiebiorstw

1. Kapital i
fundusze………6
2. Kredyty bankowe………11
3. Kredyt handlowy………19
4. Zobowiazania………21


Rozdzial II
Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw

1. Leasing………24
2. Franchising………32
3. Faktoring i forfaiting………35
4. Akcje i obligacje………42


Rozdzial III
Metody finansowania przedsiebiorstw

1. Innowacje wśród instrumentów finansowych………51
2. Wzorce finansowania przedsiebiorstw………55
3. Hierarchia metod finansowania………58


Zakończenie………62
Bibliografia………65
Spis rysunków………67
Aneks………68

 


Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.