Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000. 4.53/5 (17)

20 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp………3

Rozdział I
Źródła finansowania przedsiebiorstw

1. Kapital i
fundusze………6
2. Kredyty bankowe………11
3. Kredyt handlowy………19
4. Zobowiazania………21


Rozdział II
Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw

1. Leasing………24
2. Franchising………32
3. Faktoring i forfaiting………35
4. Akcje i obligacje………42


Rozdział III
Metody finansowania przedsiebiorstw

1. Innowacje wśród instrumentów finansowych………51
2. Wzorce finansowania przedsiebiorstw………55
3. Hierarchia metod finansowania………58


Zakończenie………62
Bibliografia………65
Spis rysunków………67
Aneks………68

Oceń