Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000.

Wstęp………3

Rozdzial I
Źródła finansowania przedsiebiorstw

1. Kapital i
fundusze………6
2. Kredyty bankowe………11
3. Kredyt handlowy………19
4. Zobowiazania………21


Rozdzial II
Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw

1. Leasing………24
2. Franchising………32
3. Faktoring i forfaiting………35
4. Akcje i obligacje………42


Rozdzial III
Metody finansowania przedsiebiorstw

1. Innowacje wśród instrumentów finansowych………51
2. Wzorce finansowania przedsiebiorstw………55
3. Hierarchia metod finansowania………58


Zakończenie………62
Bibliografia………65
Spis rysunków………67
Aneks………68

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>