Finansowanie działalności firm z sektora MSP 5/5 (8)

3 marca 2019 Off Przez administrator

Wstęp…………3

Rozdział I
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce- charakterystyka i warunki funkcjonowania

1.1 Definicja i rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw ………..6
1.2 Rozwój firm z sektora MSP w Polsce w latach 1989-2004………… 8
1.3 Bariery i ograniczenia w rozwoju MSP……….. 13
1.4 Perspektywy rozwoju firm sektora MSP w Polsce ………..18


Rozdział II
Źródła finansowania przedsiębiorstw z kapitałów własnych

2.1 Cztery elementy kapitału własnego jako główne źródło finansowania nowo powstałych przedsiębiorstw ………..21
2.2 Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych ………..24
2.3 Finansowanie z zatrzymanego zysku ………..27
2.4 Venture Capital jako źródło finansowania inwestycji długoterminowych o charakterze innowacyjno-wdrożeniowym ………..32
2.5 Aniołowie biznesu ………..35


Rozdział III
Źródło finansowania przedsiębiorstwa z kapitałów obcych

3.1 Kredyt bankowy obrotowy jako źródło finansowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy ………..38
3.2 Kredyt bankowy inwestycyjny jako długoterminowe źródło finansowania modernizacji przedsiębiorstwa………… 41
3.3 Leasing jako źródło finansowania środków trwałych………… 46
3.4 Faktoring jako sposób podtrzymywania zdolności finansowej przedsiębiorstwa………… 49
3.5 Dotacje i subwencje ………..52


Zakończenie ………..60
Bibliografia ………..63
Spis tabel i wykresów ………..66

Oceń