Kredytowanie działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie ING Banku Śląskiego oraz banku PKO S.A. 4.13/5 (24)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………..5

Rozdział I
Warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

1. Definicja i charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw……….. 7
2. Znaczenie sektora MSP dla polskiej gospodarki ………..10
3. Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w Polsce……….. 14
4. Poza kredytowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw……….. 18
4.1 Leasing ………..18
4.2 Faktoring……….. 20
4.3 Franchising……….. 21


Rozdział II
Kredyt bankowy jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

1. Istota i rola kredytów bankowych……….. 23
2. Rodzaje kredytów bankowych ………..25
2.1 Kredyty obrotowe……….. 25
2.2Kredyty inwestycyjne……….. 27
3. Polityka kredytowa banków wobec małych i średnich przedsiębiorstw……….. 28


Rozdział III
Polityka kredytowa ING Banku Śląskiego wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

1. Historia i charakterystyka ING Banku Śląskiego……….. 33
2. Zasady polityki kredytowej ING Banku Śląskiego……….. 36
3. System klasyfikacji ryzyka SME……….. 39
4. Zabezpieczenia kredytu ………..48
4.1 Cel przyjmowania zabezpieczeń……….. 48
4.2 Klasyfikacja zabezpieczeń prawnych – Severity Rating System (SRS) ………..49
5. Rodzaje kredytów oferowane w ING Banku Śląskim……….. 51
5.1 Kredyt obrotowy ………..51
5.2 Kredyt refinansowy ………..52
5.3 Kredyt inwestycyjny ………..54
5.4 Kredyt re-inwestycyjny……….. 56
5.5 Kredyt w rachunku bankowym zabezpieczony wekslem……….. 57


Rozdział IV
Ocena zdolności kredytowej firmy Moto-Transus Sp. z o.o. według kryteriów stosowanych w ING Banku Śląskim.

1. Charakterystyka firmy Moto-Transus Sp. z o.o. ………..59
2. Współpraca firmy Moto-Transus Sp. z o.o. z ING Bankiem Śląskim……….. 61
3. Zabezpieczenia ………..62
4. Analiza kredytowa firmy Moto-Transus Sp. z o.o. ………..63


Zakończenie ………..73
Bibliografia……….. 75
Spis wykresów………..79
Spis rysunków………..79
Spis tabel………..79
Aneks………..80

Oceń