Faktoring jako źródło finansowania działalości przedsiębiorstwa. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

6 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp 3

Rozdział I
Istota usług faktoringowych

1.1 Historia i pojęcie faktoringu………5
1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu ………5
1.1.2 Pojęcie faktoringu i jego koncepcje ………9
1.2 Przedmiot, podmioty i regulacja faktoringu……… 12
1.2.1 Przedmiot faktoringu ………12
1.2.2 Podmioty występujące w faktoringu……… 16
1.2.3 Prawna regulacja faktoringu ………20
1.3 Funkcje i formy faktoringu ………22
1.3.1 Funkcje faktoringu ………22
1.3.2 Rodzaje faktoringu ………25

Rozdział II
Faktoring jako instrument finansowania przedsiębiorstwa

2.1 Źródła finansowania przedsiębiorstwa ………36
2.2 Faktoring a alternatywne instrumenty finansowe ………42
2.2.1 Faktoring a kredyt obrotowy……… 42
2.2.2 Faktoring a kredyt kupiecki ………44
2.2.3 Faktoring a forfaiting ………45
2.3 Ocena przydatności faktoringu ………47
2.3.1 Faktoring w rozwoju firm ………47
2.3.2 Zalety i wady wynikające z zastosowania faktoringu……… 50

Rozdział III
Perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce

3.1 Charakterystyka rynku faktoringowego ………54
3.1.1. Faktoring na świecie ………54
3.1.2. Faktoring w Polsce ………56
3.2 Zagrożenia i bariery rozwoju faktoringu w Polsce ………67
3.3 Przesłanki rozwoju faktoringu w Polsce……… 71

Zakończenie……… 78
Bibliografia ………80
Załączniki ………83
Spis wykresów, tabel i rysunków……… 83

Oceń