Ryzyko kredytowe a działalność banku PKO BP w latach 2013-2016 4.33/5 (27)

1 marca 2019 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Istota ryzyka kredytowego

1.1. Pojęcie kredytu……… 4
1.2. Klasyfikacja kredytów bankowych……… 6
1.2.1. Kredyt konsumpcyjny……… 7
1.2.2. Kredyt samochodowy……… 8
1.2.3. Kredyt w rachunku bieżącym……… 9
1.2.4. Kredyt lombardowy ……… 10
1.2.5. Kredyt dyskontowy ……… 11
1.2.6. Faktoring ……… 11
1.2.7. Kredyty mieszkaniowo – budowlane ……… 12
1.3. Współczesne pojęcie ryzyka ……… 14
1.3.1. Zabezpieczenia spłaty kredytu……… 15


Rozdział II
Metody oceny zdolności kredytowej. prawne formy zabezpieczania kredytów

2.1. Definicja i metody oceny zdolności kredytowej……… 16
2.2. Osobiste i rzeczowe zabezpieczenia kredytów……… 19
2.2.1. Osobiste zabezpieczenia kredytów ……… 19
2.2.2. Rzeczowe zabezpieczenia kredytów ……… 28
2.3. Polityka kredytowa banku w zakresie oceny zdolności kredytowej i stosowania prawnych zabezpieczeń zwrotności kredytu……… 38


Rozdział III
Analiza działalności kredytowej banku PKO BP (Banku Polskiego) w latach 2012-2015

3.1. Charakterystyka działalności PKO BP w latach 2012-2015……… 41
3.2. Oferta banku ……… 46
3.2.1. Kredyt mieszkaniowy ……… 46
3.2.2. Kredyt gotówkowy ……… 49


Zakończenie ……… 53
Bibliografia……… 54

Oceń