Problem windykacji jako forma terroru wobec dłużnika Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

7 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp.

Rozdział I
Istota windykacji

1.1. Pojęcie windykacji
1.2. Narzędzia windykacji
1.2.1 wpis do Biur Informacji Gospodarczej
1.2.2 wpis do Krajowego Rejestru Dłużników
1.2.3 wywiad Gospodarczy
1.2.4 giełda Wierzytelności
1.3. Wnioski


Rozdział II
Rodzaje windykacji wewnętrznej i zewnętrznej

2.1. Windykacja bankowa
2.2. Windykacja leasingowa
2.3. Windykacja faktoringowa
2.4. Windykacja ubezpieczeniowa
2.5. Współpraca z firmami windykacyjnymi
2.6. Wnioski


Rozdział III
Etapy i techniki windykacji

2.1. Windykacja polubowna
2.1.1. Pośrednia
2.1.2. Bezpośrednia
2.2. Windykacja sądowa
2.2.1 Właściwość sądu
2.2.2 Tryb postępowania
2.3. Windykacja komornicza
2.3.1. Egzekucja z ruchomości
2.3.2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
2.3.3. Egzekucja z rachunku bankowego
2.3.4. Egzekucja z innych wierzytelności
2.3.5. Egzekucja z nieruchomości
2.4. Windykacja pokomornicza
2.5. Wnioski


Rozdział IV
Ochrona dłużnika przed windykacją bezprawną

4.1. Pojęcie Stalking
4.2. Centrum Ochrony dłużnika
4.3. Przedawnienie roszczeń
4.4. Wnioski


Zakończenie
Bibliografia


Oceń