Źródła finansowania nowo powstajacej działalności gospodarczej 4.16/5 (19)

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp ………3

Rozdział 1.
Sektor małych i srednich przedsiebiorstw.

1.1. Charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw………5
1.2. Rozwój sektora msp w polsce………11
1.3. Rola małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce narodowej ………14
1.4. Bariery w rozwoju sektora małych i srednich przedsiebiorstw ………18


Rozdział 2.
Najczesciej stosowane źródła finansowania dla powstajacej działalności gospodarczej

2.1. Wprowadzenie do zródel finansowania ………26
2.2. Kapital wlasny………29
2.2.1 definicja kosztu ………31
2.2.2 udzial kapitału wlasnego w pasywach ………33
2.2.3 struktura kapitału ………33
2.3. Kredyt bankowy ………35
2.4. Leasing ………42
2.5. Dotacje z unii europejskiej ………48
2.5.1. Sektor msp w narodowych strategicznych ramach odniesienia w polsce ………49
2.5.2. Zasady kwalifikowalnosci projektów i wydatków w okresie programowania 2007 – 2013 ………56


Rozdział 3.
Pozostale źródła finansowania

3.1. Business angels ………59
3.2. Fundusze venture capital ………66
3.3 faktoring………71
3.4. Instytucje pozyczkowe ………78


Rozdział 4.
Porównanie wybranych zródel finansowania

4.1. Kryteria wyboru zródel finansowania ………83
4.2. Porównanie wybranych zródel finansowania ………86
4.3. Przedstawienie wyników przeprowadzonych badan ………94


Zakończenie………101
Spis literatury………103
Sprawozdania i ustawy ………104
Netografia ………105
Spis wykresów ………106
Spis tabel ………106
Spis formul ………106
Spis schematów ………106
Zalaczniki………107

Oceń