Pierwsza oferta publiczna jako forma pozyskiwania kapitału na przykładzie GetBack S.A. 5/5 (8)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp ……….. 4

Rozdział I
Formy pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa

1.1 Własne źródła finansowania ……….. 6
1.1.1 Amortyzacja ……….. 6
1.1.2 Venture capital ……….. 7
1.1.3 Emisja akcji ……….. 10
1.2 Obce źródła finansowania ……….. 11
1.2.1 Emisja papierów dłużnych ……….. 11
1.2.2 Kredyt bankowy ………..12
1.2.3 Leasing ……….. 14
1.2.4 Faktoring ……….. 16


Rozdział II
Prawne i ekonomiczne aspekty pierwszej oferty publicznej

2.1 Historia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ……….. 19
2.2 Charakterystyka i perspektywy rozwoju GPW……….. 20
2.3 Procedura przeprowadzania pierwszej oferty publicznej ……….. 22
2.4 Wady i zalety pierwszej oferty publicznej ……….. 29


Rozdział III
Pierwsza oferta publiczna z perspektywy GetBack S.A.

3.1 Charakterystyka spółki GetBack S.A. ……….. 34
3.2 Cele i warunki emisji ……….. 41
3.3 Uzasadnienie emisji ……….. 45


Zakończenie ……….. 48
Bibliografia ……….. 49
Spis tabel ……….. 54
Spis rysunków ……….. 55
Streszczenie……….. 56

Oceń