Faktoring jako zewnętrzne źródło finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa 4.07/5 (15)

5 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………… 5

Rozdział 1.
Płynność finansowa firmy.

1.1.Pojęcie płynności finansowej………… 7
1.2.Strategie finansowe przedsiębiorstwa………… 10
1.3.Zewnętrzne źródła kapitału przedsiębiorstwa………… 12
1.3.1. Kredyt kupiecki………… 13
1.3.2. Kredyt bankowy i pożyczka………… 14
1.3.3. Emisja krótkoterminowych papierów wartościowych………… 17
1.3.4. Inne krótkoterminowe źródła finansowania firmy………… 18
1.3.5. Źródła długoterminowych kapitałów obcych………… 18


Rozdział 2.
Specyfika faktoringu.

2.1. Istota i ewolucja faktoringu………… 20
2.2. Definicje faktoringu………… 22
2.3. Strony transakcji faktoringowych………… 23
2.4. Schemat i funkcje faktoringu………… 25
2.5. Odmiany faktoringu………… 28
2.6. Rozkwit usług faktoringowych w Polsce………… 34


Rozdział 3.
Zalety oraz wady faktoringu.

3.1. Zalety i wady faktoringu okiem przedsiębiorcy………… 38
3.1.1. Zalety faktoringu………… 38
3.1.2. Wady faktoringu………… 42
3.2. Porównanie faktoringu z kredytem dla firm………… 46


Zakończenie………… 57
Bibliografia………… 59
Spis tabel………… 62
Spis rysunków………… 63

Oceń