Polski rynek ubezpieczen, a posrednictwo ubezpieczeniowe.


Wstęp ……….. 4

Rozdzial I
Zagadnienia prawne i kontekst spoleczno-kulturowy posrednictwa ubezpieczeniowego

1. Istota i pojecie posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 6
2. Posrednictwo ubezpieczeniowe w rozwijajacym się polskim prawie ubezpieczeniowym ……….. 8
3. Regulacje prawne w zakresię posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 10
4. Formy posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 12
5. Organizacje międzynarodowe reprezentujace interesy posredników ubezpieczeniowych.14


Rozdzial II
Agent ubezpieczeniowy jako reprezentant interesów zakladu ubezpieczen

1. Pojecie i status prawny agenta ubezpieczeniowego ……….. 19
2. Warunki wykonywania działalności agencyjnej – zezwolenie Panstwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczen ……….. 20
3. Umowa agencyjna i pelnomocnictwo ……….. 25
4. Etyka w działalności agencyjnej ……….. 27
5. Odpowiedzialnosc agenta ubezpieczeniowego przez zakladem ubezpieczen za czynnosci dokonane w jego imieniu ……….. 30
6. Instytucja posrednictwa, a charakterystyka zawodu agenta ubezpieczeniowego ……….. 36
7. Systemy motywacji agentów ……….. 40


Rozdzial III
Broker ubezpieczeniowy jako reprezentant interesów klienta

1. Pojecie i rodzaje działalności brokerskiej ……….. 45
2. Podstawy prawne i warunki wykonywania działalności brokerskiej ……….. 46
3. Zasady wydawania zezwolen na prowadzenie działalności brokerskiej ……….. 48
4. Charakter prawny i tresc umowy brokerskiej ……….. 53
5. Technika pracy brokera ……….. 56
6. Prowizja – wynagrodzenie za prace brokera ……….. 61
7. Etyka w działalności brokerskiej ……….. 62
8. Odpowiedzialnosc w działalności brokerskiej ……….. 65
9. Nadzór i kontrola działalności brokerskiej ……….. 67


Rozdzial IV
Znaczenie agentów i brokerów na rynku ubezpieczeniowym oraz perspektywy rozwoju tej formy sprzedaży

1. Internet jako jedna z form posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 72
2. Bankassurance ……….. 76
3. Agent i broker jako doradca finansowy ……….. 77
4. Struktura sprzedaży ubezpieczen za posrednictwem agentów, brokerów i innych kanalów dystrybucji ……….. 79


Zakończenie ……….. 84
Bibliografia ……….. 87
Spis tabel i wykresów ……….. 90

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>