Działalność funduszy emerytalnych na przykładzie PTE DOM 4.43/5 (14)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp
………
.3

Rozdział I.
Reforma systemu emerytalnego
………5

1.1.Systemy emerytalne do 1998 roku
………
.6
1.2 Zalozenia nowego systemu emerytalnego
………13
1.3 Filary nowego systemu
………
.20
1.3.1.Pierwszy filar
………
.20
1.3.2.Drugi filar
………
.25
1.3.3.Trzeci filar
………
.29
1.4 Powszechne Towarzystwa Emerytalne
………
31


Rozdział II.
Charakterystyka Powszechnego Towarzystwa
Emerytalnego DOM"
………
.35

2.1 Powstanie PTE "DOM"
………
.36
2.2 Statut PTE "DOM"
………
.38
2.3 Zasady działania PTE "DOM"
………
.41

Rozdział III.
Analiza działalności finansowej
finansowego PTE DOM"………
.49

3.1.Pojęcie wyniku finansowego
………
50
3.2.Analiza dzialan finansowych PTE "DOM"
………54
3.3.Wynik finansowy PTE "DOM" za rok 2000
………59


Zakończenie
………
.67
Bibliografia
………
.68
Spis tabel i rysunków
………
.70

Oceń