Działalność funduszy emerytalnych na przykładzie PTE DOM


Wstęp
………
.3

Rozdzial I.
Reforma systemu emerytalnego
………5

1.1.Systemy emerytalne do 1998 roku
………
.6
1.2 Zalozenia nowego systemu emerytalnego
………13
1.3 Filary nowego systemu
………
.20
1.3.1.Pierwszy filar
………
.20
1.3.2.Drugi filar
………
.25
1.3.3.Trzeci filar
………
.29
1.4 Powszechne Towarzystwa Emerytalne
………
31


Rozdzial II.
Charakterystyka Powszechnego Towarzystwa
Emerytalnego DOM"
………
.35

2.1 Powstanie PTE "DOM"
………
.36
2.2 Statut PTE "DOM"
………
.38
2.3 Zasady działania PTE "DOM"
………
.41

Rozdzial III.
Analiza działalności finansowej
finansowego PTE DOM"………
.49

3.1.Pojecie wyniku finansowego
………
50
3.2.Analiza dzialan finansowych PTE "DOM"
………54
3.3.Wynik finansowy PTE "DOM" za rok 2000
………59


Zakończenie
………
.67
Bibliografia
………
.68
Spis tabel i rysunków
………
.70

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>