Reforma systemu emerytalnego na przykładzie Otwartego Funduszu Emerytalnego DOM 4.15/5 (27)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział I.
Nowy system emerytalny
………4

1. Istota systemu ubezpieczen spolecznych………4
2. Zagrozenia starego systemu
emerytalnego………6
3. Charakterystyka reformy z 1999
roku………9

Roadzial II.
Trzy filary nowego systemu emerytalnego………13

1. Zreformowany Zaklad Ubezpieczen Spolecznych –
I Filar………13
2. Emerytura z I filaru z –Funduszu Ubezpieczen Spolecznych………16
3. Istota działania II
filara………23
4. Istota działania Otwartych Funduszy Emerytalnych i
Powszechnych Towarzystw Emerytalnych………27
5. Bezpieczenstwo w II
filarze……….31
6. Istota działania Pracowniczych Programów
Emerytalnych – III
Filar………34
7. Zasady tworzenia i przystapienia do Pracowniczych
Programów Emerytalnych………38
8. Rola
depozytariusza………42
9. Urzad Nadzoru nad Funduszami
Emerytalnymi……….43

Rozdział III.
Charakterystyka otwartego funduszu emerytalnego
„DOM”………47

1. Otwarty Fundusz emerytalny
„DOM”………47
2. Polityka inwestycyjna Otwartego Funduszu
Emerytalnego „DOM”……….50
3. Prognoza wielkosci przyszlej
emerytury………58
4. Otwarty Fundusz Emerytalny „DOM” na tle innych
funduszy………60

Zakończenie………64
Bibliografia………66

Oceń