Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce


Wstęp………3

Rozdzial I.
Powstanie i znaczenie ubezpieczen w gospodarce rynkowej………4

1.1. Zdarzenia losowe i ich wpływ na zycie czlowieka………4
1.2. Pojecie i podzial ubezpieczen………7
1.2.1. Definicja pojecia ubezpieczenia………7
1.2.2. Charakterystyka i podzial ubezpieczen……… 9
1.2.3. Ubezpieczenie społeczne jako ‚urzadzenie socjalne’………12
1.3. Spoleczno-ekonomiczne znaczenie ubezpieczen………13


Rozdzial II.
Ubezpieczenia zdrowotne w systemie ubezpieczen spolecznych………20

2.1. Ubezpieczenie społeczne jako podstawa ubezpieczen zdrowotnych………20
2.2. Ogólna charakterystyka i podzial ubezpieczen spolecznych………22
2.3. Podstawa wymiaru skladek na ubezpieczenie społeczne………24
2.4. Swiadczenia z ubezpieczenia społecznego………26
2.5. Zasilki socjalne z budżetu państwa………27
2.6. System powszechnych ubezpieczen zdrowotnych w Polsce od 1.01.1999r. ………28
2.6.1. Uwagi ogólne……… 28
2.6.2. Charakterystyka i podzial ubezpieczen zdrowotnych………29
2.6.3. System Kas Chorych………33


Rozdzial III.
Rynek prywatnych ubezpieczen zdrowotnych w Polsce………36

3.1. Uwagi wstepne………36
3.2. Działalność firm ubezpieczeniowych na przykładzie XYZ………39
3.2.1. Ubezpieczenie ‚Swiadczenie z tytułu pobytu w szpitalu’………39
3.2.2. Ubezpieczenie operacji………41
3.2.3. Ubezpieczenie powaznych zachorowan………45
3.3. Działalność firm quasi-ubezpieczeniowych na przykładzie XXX………47
3.3.1. XXX – informacje ogólne………47
3.3.2. Warunki uczestnictwa………50
3.3.3. Charakterystyka oferty ubezpieczeniowej ………53
3.3.4. Medyczna ‚goraca linia’………54
3.3.5. Opieka ambulatoryjna………54
3.3.6. Prywatne pogotowie ratunkowe………55
3.3.7. Szkolenia w zakresię udzielania pierwszej pomocy……… 55
3.3.8. Profilaktyka………56
3.3.9. Hospitalizacja w razie wypadku lub choroby………56


Wnioski………58
Spis Zródel………59
Spis tabel i schematów………59

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>