Funkcjonowanie Zakladu Ubezpieczen Spolecznych jako instytucji ubezpieczenia społecznego po reformie administracyjnej i reformie ubezpieczen spolecznych


Wstęp……..4

Rozdzial I
Charakterystyka jakosci i podstawowe pojecia z jakosci……..8

1.1. Definicje jakosci……..9
1.2. Zarządzanie przez jakosc……..10
1. 2.1. TQM – definicje, zakres……..10
1.2.2. Narzedzia zapewnienia jakosci……..16
1.2.3. Metody zarządzania jakoscia……..20
1.3. Prekursorzy total qality management……..23
1.3.1. Deming i jego filozofia jakosci……..23
1.3.2. Trylogia jurana……..25
1.3.3. Zasady Crosby’ego……..26


Rozdzial II
Powstanie i rozwój ubezpieczen spolecznych……..8

2.1. Istota ubezpieczenia społecznego……..28
2.2. Ubezpieczenia społeczne na swiecie………32
2.3. Rozwój ubezpieczen społecznych w Polsce……..35
2.3.1. Dwudziestolecie miedzywojenne……..35
2.3.2. Ubezpieczenia społeczne po II Wojnie Swiatowej……..38


Rozdzial III
Zaklad ubezpieczen spolecznych..40

3.1. Historia powstania zakladu ubezpieczen spolecznych……..40
3.2. Struktura organizacyjna zakladu ubezpieczen
spolecznych, jego zadania i funkcje przed reforma……..45
3.2.1. ZUS –
centrala……..45
3.2.2. ZUS – oddzial……..50
3.2.3. ZUS –
inspektorat……..54


Rozdzial IV
Swiadczenia Pieniezne wyplacane przez
ZUS……..56

4.1.
Choroba……..56
4.1.1. zasilek
Chorobowy……..57
4.1.2. Swiadczenie
rehabilitacyjne……..60
4 1.3. Zasilek wyrównawczy……..62
4.2.Inwalidztwo……..64
4.2.1. Renta
inwalidzka……..64
4.3. Wypadek przy pracy i choroba
zawodowa……..66
4.4. Starosc……..68
4.4.1.
Emerytura……..69
4.5. Smierc……..72
4.5.1. Renta
rodzinna……..73
4.5.2. Zasilek
pogrzebowy……..76
4.6. Inne
zdarzenia……..77
4.6.1. Zasilek
porodowy..78
4.6.2. Zasilek macierzynski……..79
4.6.3. Zasilek
wychowawczy……..80
4.6.4. Zasilek opiekunczy……..81
4.6.5. Swiadczenia z funduszu
alimentacyjnego……..83


Rozdzial V
Reforma systemu ubezpieczen i jej znaczenie dla
funkcjonowania
ZUS……..85

5.1. Ustawa o systemie ubezpieczen spolecznych……..86
5.2. Ustawa o emeryturach i rentach z funduszu
ubezpieczen spolecznych……..93
5.2.1.
Emerytura……..94
5.2.2.Renta z tytułu niezdolnosci do
pracy……..95
5.2.3. Renta
rodzinna……..97
5.2.4. Dodatek pielegnacyjny……..97
5.2.5. Dodatek do renty
rodzinnej……..98
5.2.6. Zasilek
pogrzebowy……..98
5.3. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym……..98
5.4. ZUS jako instytucja nowego systemu ubezpieczen
spolecznych……..102
5.5. Analiza SWOT……..111


Zakończenie……..119

Bibliografia……..123

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>